07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.52min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech najbardziej medialny w 2011; Rudnev w grudniu

Lech Poz­nań został najbardziej medi­al­nym klubem 2011 roku. Tuż za “Kole­jorzem” upla­sowała się Wisła Kraków, której do lid­era zabrakło 500 pub­likacji. Poz­na­ni­a­cy zde­tron­i­zowali swoich rywali w pier­wszych pię­ciu miesią­cach ubiegłego roku, następ­nie pry­mat odd­ali właśnie Wiśle, o której dużo pisano w drugim półroczu.

- Co ciekawe, wspom­ni­any Lech utracił wios­ną pier­wsze miejsce po jede­nas­tu miesią­cach nieustan­nego prowadzenia. Od tamtego cza­su tylko dwukrot­nie znalazł się w pier­wszej trójce. Mniejsze zain­tere­sowanie klubem spowodowane jest w dużej mierze nieza­k­wal­i­fikowaniem się do roz­gry­wek na szczeblu europe­jskim, co zawsze znaczą­co wpły­wa na sku­pi­anie uwa­gi wokół klubu. Potwierdze­niem tego są wyni­ki medi­alne Wisły i Legii, które reprezen­tu­ją Pol­skę w Lidze Europy. Wisła jest najczęś­ciej wzmi­ankowanym klubem w pol­s­kich medi­ach, pomi­mo, że w tabeli T‑Mobile Ekstrak­lasy zaj­mu­je dopiero szóste miejsce. Nato­mi­ast lid­er – Śląsk Wrocław – w grud­niowym rankingu „Pol­skiej Pił­ki” znalazł się na czwartej pozy­cji. Wzglę­dem listopad­owego zestaw­ienia awan­sował on o jed­na pozy­c­je, po raz pier­wszy, wyprzedza­jąc Lecha Poz­nań - czy­tamy w rapor­cie przy­go­towanym przez PRESS-Service.

W 2011 roku na tem­at Lecha pojaw­iło się 29,9 tys. pub­likacji, czyli śred­nio 2,5 tys. miesięcznie. Dru­ga w tej klasy­fikacji Wisła Kraków zan­otowała 29,4 tys pub­likacji, zaś trze­cia w zestaw­ie­niu Legia Warsza­wa 27,5 tys.

Wciąż wiele pisano o Artiomie Rud­nevie, który pod koniec ubiegłego roku powró­cił do wysok­iej dys­pozy­cji i kil­ka razy umieś­cił piłkę w siatce. To przełożyło się na jego przewagę wzglę­dem drugiego w klasy­fikacji Daniela Ljuboi, który do Łotysza stracił 211 tek­stów. O napast­niku Lecha napisano ich 663 nato­mi­ast zawod­niku ze stol­i­cy 452 tekstów.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.