Lech niewykorzystuje stałych fragmentów gry

Lech Poz­nań jest jed­nym z tych zespołów, które w więk­szoś­ci spotkań dłużej otrzy­mu­ją się przy piłce, prowadzą atak pozy­cyjny, a najwięk­sze zagroże­nie stwarza­ją ze stałych frag­men­tów gry. Stwarza­ją, albo, jak w przy­pad­ku „Kole­jorza”, powin­ny stwarzać, ponieważ piłkarze Jose Mari Bakero tego atu­tu nie potrafią wyko­rzys­tać i zdoby­wać bramek właśnie po stałych frag­men­tach gry.

O tym, że są one jed­nym z najłatwiejszych sposobów do zdoby­cia gola nie trze­ba niko­go przekony­wać, ponieważ pon­ad 1/3 bramek zdoby­tych w T‑Mobile Ekstrak­lasie padła właśnie w efek­cie roze­gra­nia stałego frag­men­ty gry.

Lid­er roz­gry­wek aż dwanaś­cie bramek zdobył w ich kon­sek­wencji. Poz­na­ni­a­cy zaled­wie pięć. Najlep­szy w tej statystyce Ruch Chorzów trzy­nas­tokrot­nie wyko­rzysty­wał stałe frag­men­ty gry do poko­na­nia bramkarza rywali.

Kole­jorz” uczynił to trzy razy po dobrym roze­gra­niu rzu­tu rożnego, a dwukrot­nie po rzu­cie wol­nym. Łącznie Poz­na­ni­a­cy zdobyli 29 bramek, a więc tych pięć zdoby­tych dzię­ki stałym frag­men­tom gry stanow­ią jedynie 17,24 % wszys­t­kich goli. Jedynie Polo­nia Warsza­wa ma gorszy, bo zaled­wie 10%, wynik. Najlep­szy posi­a­da Widzew Łódź, a wynosi on aż 64,29%. Wyżej wspom­ni­ana Polo­nia Warsza­wa oraz Lechia Gdańsk mają najm­niej zdoby­tych bramek po stałych frag­men­tach gry — jedynie dwie bramki.

Lech jed­nak może także na stałe frag­men­ty gry spo­jrzeć w inny sposób. Jedynie trzy z dwu­nas­tu goli stracił właśnie po stałych frag­men­tach gry. To najlep­szy wynik w całej lidze, a podob­nym poszczy­cić się może również Legia Warszawa.

Dla zespołów gra­ją­cych fut­bol pozy­cyjny, taki bilans nie jest korzyst­ny. Lech bowiem częs­to wykonu­je stałe frag­men­ty gry, szczegól­nie rzu­tu wolne w obrę­bie pola karnego. Gdy­by ich więk­szy odsetek przekładał się na zdoby­cze bramkowe, wtedy „szukanie faulu” w tej stre­fie boiska miało­by sens. A tak jest jedynie „zdoby­ciem terenu”, który na nic się nie przekłada.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress