09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.17godz.42min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech nowym operatorem stadioniu

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań oraz spółko Marcelin Man­age­ment zostali dzisi­aj wiec­zorem oper­a­torem Sta­dionu Miejskiego. Kil­ka min­ut po godzinie 20 pod­pisano dzisi­aj umowę, na mocy której Lech zobow­iązał się zostać zarząd­cą obiek­tu przez najbliższe 20 lat.

Wiec­zorem na loży Super VIP na Sta­dion­ie Miejskim pojaw­iły się oso­by bezpośred­nio uczest­niczące w negoc­jac­jach i roz­mowach ws. umowy oper­a­torskiej, a więc Maciej Wandzel, prowadzą­cy z ramienia Lecha te roz­mowy, oraz Michał Pry­mas ze spół­ki Poz­nań Euro 2012. Nie zabrakło również Jac­ka Rutkowskiego oraz prezesów Lecha Poz­nań: Arka­diusza Kasprza­ka i Andrze­ja Kadzińskiego.

Po krót­kich prze­mowach prezy­den­ta mias­ta, właś­ci­ciela Lecha oraz wspom­ni­anych Macie­ja Wandzela i Michała Pry­masa doszło do pod­pisa­nia umowy. Nad prze­biegiem tego wydarzenia czuwał oczy­wiś­cie notariusz.

Po krótkiej prz­er­wie wyl­i­cy­towano 11 prac dzieci z Domu Dziec­ka nr 1 przy ul. Swo­bo­da. Na ten cel zebra­no równe 10 tysię­cy zł, a wśród szczęśli­wych licy­ta­torów znaleźli się Jacek Rutkows­ki, Maciej Wandzel, Woj­ciech Ryżyńs­ki, Ryszard Gro­bel­ny, a także spon­sorzy Lecha z firm Panopa czy Optyk Bloch.

Następ­nie obec­ni wysłuchali krótkiego kon­cer­tu Ewy Nawrot, która zaśpiewała utwory m.in. Lance’a Arm­stron­ga i Stin­ga. Na zakończe­nie prezy­dent mias­ta, Ryszard Gro­bel­ny, przedzielił sym­bol­icznie tort, z okazji pier­wszy urodzin nowo wybu­dowanego Sta­dionu Miejskiego.

Na pod­pisa­niu obec­ni byli m.in. Piotr Reiss, Bar­tosz Bosac­ki, Radosław Majchrzak, Mezo, prezy­dent Hinc czy wdowa po prezy­den­cie Frankiewiczu.

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach umowy, oper­a­tor zobow­iązu­je się do wnoszenia do kasy mias­ta czyn­szu stałego w wysokoś­ci 3 mln 100 tys. zł rocznie oraz czyn­szu zmi­en­nego, zależnego od wpły­wów z dnia mec­zowego i wynoszącego śred­nio 7,5 % wpły­wów. Dodatkowo oper­a­tor będzie płacił czyn­sz od sprzedaży praw do nazwy sta­dionu, wynoszą­cy 30% wartoś­ci wyne­gocjowanej przez niego z potenc­jal­nym spon­sorem umowy (nie mniej niż 1 mln zł rocznie).

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.