Lech Poznań otwiera akademię piłkarską

Lech Poz­nań otwiera Akademię Piłkarską, która funkcjonu­je we Wronkach od początku sezonu 2012/2013. Jej budżet na star­cie wynosi 610 tys. euro. W jej skład wchodzi 71 grup szkole­niowych i 15 zespołów.

Karol Klim­czak (prezes Lecha): - Otwar­cie pier­wszej pro­fesjon­al­nej akademii piłkarskiej w Polsce. Pomysł pow­sta­nia akademii pojaw­ił się kil­ka lat temu. Pier­wsze prace nad jej struk­turą rozpoczął jeszcze Andrzej Kadz­ińs­ki, mnie przy­padło otwar­cie. Jesteśmy przeko­nani, że otwar­cie akademii wyko­rzys­tu­jącej najnowsze ele­men­ty szkole­nia będzie nowym rozdzi­ałem w his­torii Lecha Poz­nań. Kamie­niem milowym w his­torii klubu. Dzię­ki temu będziemy uzyski­wać realne korzyś­ci, jeśli chodzi o wyko­rzys­tanie potenc­jału naszych wychowanków. Jestem przeko­nany, że efek­ty prac w akademii dadzą nary­bek piłkars­ki nie tylko dla Lecha, ale też dla reprezen­tacji. Jej pow­stanie nie było­by możli­we bez osób, które nas dopin­gowały, sty­mu­lowały do dzi­ała­nia i sfi­nan­sowały — staros­ta szamo­tul­s­ki Paweł Kozan i Jacek Rutkows­ki. Bez ich pomo­cy akademia by nie powstała.

Marek Śledź (dyrek­tor Akademii): - Akademia jak uni­w­er­sytet, czyli szkoli, wychowu­je. Pokazu­je drogę sportową i poza­s­portową, która przy­go­towu­je chłopaków do dorosłego życia. Wychowan­ka postrze­ga nie tylko jako piłkarza, ale i pra­cown­i­ka. Zawsze marzyłem by taką akademię móc tworzyć i prowadz­ić tak, żeby była ona hon­orowana i dostrze­gana w Europie. Speł­ni­a­ją się moje marzenia.

W Akademii Lech Poz­nań funkcjonować będą dwie najs­tarsze grupy juniorskiej Lecha Poz­nań – zespołu juniorów starszych i juniorów młod­szych, w których skład wchodzi 59 zawod­ników z kon­trak­ta­mi, 13 tren­erów, 3 fizjoter­apeutów, 1 oso­ba od anal­izy mec­zowej, 12 osób funkcyjnych.

Jed­nak akademia szkolić będzie także młod­szych zawod­ników. W planach jest zwięk­sze­nie licz­by zespołów, mod­ern­iza­c­ja pro­gra­mu klubów szkole­niowych, wewnętrznego Intrane­tu oraz popraw­ie­nie bazy szkole­niowej, która już ter­az jest na dobrym poziomie. Lech chce jed­nak pod­nieść jakość oraz obję­tość bazy, a w przyszłoś­ci powołać fil­ię szkoły mis­tr­zost­wa sportowego bądź samodziel­ną szkołę.

Kursy na mecze Lecha

FC Isloch Minsk - La Fiorita

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Connah's Quay Nomads FC - NK Bravo

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Galatasaray SK - Trencin

Mecz towarzyski

18/07/2024 19:30

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

FC Isloch Minsk - La Fiorita

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Connah's Quay Nomads FC - NK Bravo

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Galatasaray SK - Trencin

Mecz towarzyski

18/07/2024 19:30

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

FC Isloch Minsk - La Fiorita

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Connah's Quay Nomads FC - NK Bravo

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Galatasaray SK - Trencin

Mecz towarzyski

18/07/2024 19:30

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

FC Isloch Minsk - La Fiorita

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Connah's Quay Nomads FC - NK Bravo

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 19:30

Galatasaray SK - Trencin

Mecz towarzyski

18/07/2024 19:30

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.