Lech punktuje najlepiej od czasu powrotu do Ekstraklasy

Piłkarze Lecha Poz­nań zan­otowali jeden z najlep­szych startów w lidze od kilku lat. I mimo tego, że potknęli się już kil­ka razy, stra­cili trzy punk­ty w meczach z Lechią i Jagiel­lonią, to nadal z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość.

Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka nie rozpieszcza­ją swoich kibiców skutecznoś­cią, ale sum­i­en­nie punk­tu­ją. Po dziesię­ciu roze­granych kole­jkach Lechi­ci mają na swoim kon­cie 20 punk­tów. To najlep­szy wynik od sezonu 2007/2008, kiedy „Kole­jorz” również po dziesię­ciu seri­ach spotkań zgro­madz­ił 20 punk­tów. Wów­czas również zaj­mowali 4 pozy­cję w lidze, ale do prowadzącej Wisły Kraków tra­cili już sześć oczek. Ter­az ta stra­ta wynosi cztery punkty.

Od cza­su powro­tu Lecha do Ekstrak­lasy, to właśnie w tych dwóch sezonach „Kole­jorz” najlepiej punk­tował. W obu przy­pad­kach dobrze wys­tar­towali również rywale — kole­jno Wisła i Legia. Zdarza­ły się jed­nak sezony, gdy stra­ta punk­towa do prowadzą­cych zespołów była mniejsza, choć Lechowi udało się zdobyć mniej punk­tów. Tak było cho­ci­aż­by w zeszłym sezonie. Po dziesię­ciu meczach podopieczni Jose Mari Bakero mieli 19 punk­tów i dwa straty do Legii Warszawa.

W najlep­szym w ostat­niej dekadzie sezonie, gdy na jego fin­iszu Lech sięgnął po tytuł mis­tr­zows­ki po dziesię­ciu meczach „Kole­jorz” do lid­eru­jącej Wisły tracił aż dziewięć punk­tów. Tren­er Mar­iusz Rumak pod­kreśla na każdym kroku, że dzisi­aj dla niego liczy się to, aby trzy­mać dys­tans do prowadzą­cych zespołów, a lid­erem chci­ał­by być po ostat­niej kolejce.

Sezon 2012/2013
Licz­ba punk­tów: 20
Stra­ta do lid­era: 4 (Legia)

Sezon 2011/2012:
Licz­ba punk­tów: 19
Stra­ta do lid­era: 2 (Legia)

Sezon 2010/2011:
Licz­ba punk­tów: 9
Stra­ta do lid­era: 13 (Jagiel­lonia)

Sezon 2009/2010:
Licz­ba punk­tów: 17
Stra­ta do lid­era: 9 (Wisła Kraków)

Sezon 2008/2009:
Licz­ba punk­tów: 17
Stra­ta do lid­era: 9 (Polo­nia)

Sezon 2007/2008:
Licz­ba punk­tów: 20
Stra­ta do lid­era: 6 (Wisła)

Sezon 2006/2007:
Licz­ba punk­tów: 14
Stra­ta do lid­era: 14 (Wisła)

Sezon 2005/2006:
Licz­ba punk­tów: 18
Stra­ta do lid­era: 5 (Wisła)

Sezon 2004/2005:                                             
Licz­ba punk­tów: 10
Stra­ta do lid­era: 16 (Wisła)

Sezon 2003/2004:
Licz­ba punk­tów: 8
Stra­ta do lid­era: 14 (Ami­ca)

Sezon 2002/2003:
Licz­ba punk­tów: 9
Stra­ta do lid­era: 12 (Odra)

 

 

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.