Lech stracił wielki talent?

Pod­ję­cie współpra­cy ze szkołą MSP Szamo­tuły było dla Lecha Poz­nań bard­zo ważnym krok­iem w roz­wo­ju doty­czą­cym szkole­nia młodzieży. Z pier­wszym zespołem trenowali już Daw­id Smug i Alek­sander Wandzel, wywodzą­cy się właśnie z MSP. Kibice „Kole­jorza” duże nadzieje wiąza­li z Arka­diuszem Fabi­ańskim, bratem Łukasza, jed­nak i ten nie stanie się czołowym bramkarzem Lecha.

19-let­ni golkiper przed sezonem był obser­wowany przez kil­ka zespołów Ekstrak­lasy, odbył również testy w zes­pole Młodej Ekstrak­lasy Podbeskidzia Biel­sko-Biała, jed­nak ostate­cznie został piłkarzem Ilan­ki Rzepin. - Arkowi zależało na tym, aby wys­tępować na poziomie seniorskim. On chci­ał się rozwi­jać, jako bramkarz. Otrzy­mał ofer­tę z trze­ci­oligowego zespołu i przeszedł tam na zasadzie trans­feru defin­i­ty­wnego — tłu­maczy Andrzej Daw­idz­iuk, dyrek­tor sportowy Lecha.

Młody zawod­nik zade­bi­u­tował już w tej drużynie i doty­chczas roze­grał tam cztery spotka­nia. — Ten bilans był­by na pewno więk­szy gdy­by nie czer­wona kart­ka, którą otrzy­mał w jed­nym z meczów. Ter­az musi swój błąd odpoku­tować. Jesteśmy jed­nak cały czas w kon­tak­cie i śledzę jego kari­erę — przyz­na­je dyrektor.

Arek podob­nie jak jego starszy brat trenował pod wodzą Andrze­ja Daw­idz­iu­ka w MSP Szamo­tuły. Łukasz Fabi­ańs­ki swo­ją seniorską przy­godę z fut­bolem rozpoczął w Lechu, z którym w 2004 roku pod­pisał zawodowy kon­trakt, lecz w rundzie jesi­en­nej nie zagrał ani jed­nego meczu i zima przeszedł do Legii Warsza­wa. Tam również czekał na debi­ut, lecz w lipcu 2005 roku stał się, po ode­jś­ciu Artu­ra Boru­ca, pier­wszym bramkarzem. Miał wów­czas 20 lat, a więc był o rok starszy od swo­jego młod­szego bra­ta, Arka. Czy jego również czeka wiel­ka kari­era, a Lechowi uciekł kole­jny utal­en­towany bramkarz?

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress