Lech wsparł “Szlachetną Paczkę”

Dziś zawod­ni­cy Lecha Poz­nań włączyli się w akcję „Szla­chet­na Pacz­ka”, która od 2001 roku real­i­zowana jest przez Sto­warzysze­nie Wios­na. Głównym jej założe­niem jest idea przekazy­wa­nia bezpośred­niej pomo­cy. W Szla­chet­nej Paczce dar­czyń­cy odpowiada­ją na potrze­by osób najbardziej ubogich ze swo­jego mias­ta lub okolicy.

- W tym roku chce­my pobić reko­rd i obdarować prezen­ta­mi nawet dwanaś­cie tysię­cy rodzin. Z czego 750 w Wielkopolsce. Jesteśmy bard­zo zad­owoleni z udzi­ału w tej akcji osób medi­al­nych takich jak na przykład prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki czy ter­az piłkarze Lecha Poz­nań. To na pewno pomoże w rozpropagowa­niu naszej akcji — mówi Syl­wia Budasz, koor­dy­na­tor akcji w Wielkopolsce.

Lech Poz­nań spośród grona potrze­bu­ją­cych wybrał sześ­cioosobową rodz­inę z Nek­li w powiecie wrze­sińskim. Pan Andrzej i Pani Wiesława są rodzi­ca­mi czterech chłopaków. Najs­tarszy z nich, Mikołaj ma 16 lat. Dwa lata młod­szy jest Karol. Marek ma 11 lat, a najmłod­szy, Alek­sander 10. W paczce przy­go­towanej przez zawod­ników Kole­jorza znalazły się poś­ciele,  artykuły gospo­darst­wa domowego, słody­cze oraz klubowe koszul­ki. Nie zabrakło obuwia i ciepłej odzieży na zimę, gdyż to właśnie o te pro­duk­ty prosiła rodzina.

Lech Poz­nań dru­gi raz wziął udzi­ał w tej akcji. Dokład­nie rok temu przy­go­towal­iśmy Szla­chet­ną Paczkę dla rodziny z Lesz­na. — Bard­zo faj­na akc­ja. Zawsze staramy się pomóc potrze­bu­ją­cym. Kto wie, co kogo spot­ka w życiu. Może kiedyś my będziemy potrze­bować pomo­cy — doda­je pomoc­nik Kole­jorza Rafał Murawski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress