Lech wysoko w klasyfikacji Fair-Play

Podopieczni Jose Mari Bakero zaj­mu­ją po 9. kole­jce roz­gry­wek drugie miejsce w klasy­fikacji Fair-Play T‑Mobile Ekstrak­lasy. Przed Lechi­ta­mi zna­j­du­ją się tylko zawod­ni­cy Jagiel­lonii Białys­tok. „Kole­jorz” poczynił tym samym duże postępy wzglę­dem poprzed­niego sezonu.

Zaled­wie 11 żół­tych kartek w tym sezonie do tej pory otrzy­mali zawod­ni­cy Lecha Poz­nań. Taki sam wynik osiągnęli gracze Czesława Mich­niewicza, lecz mimo to są oni wyżej w klasy­fikacji Fair-Play. Lech w rozlicze­niu zdobył 7,837 punk­tów, a Jagiel­lonia 7,925.

W poprzed­nich roz­gry­wkach punk­tac­ja Fair-Play nie była korzyst­na dla Lecha, który zajął na koniec sezonu odległe 12 miejsce. Od początku nowego radzi sobie zde­cy­dowanie lep­iej, będąc cały czas w czołów­ce tego zestawienia.

Warto pamię­tać, że wyso­ka pozy­c­ja w tym rankingu również ma duże znacze­nie. Jeśli fed­er­ac­ja piłkars­ka otrzy­ma dodatkowe miejsce w europe­js­kich pucharach, zwycięz­ca tego rankingu ma pra­wo zostać zgłos­zony do Ligi Europy w nagrodę za propagowanie gry fair-play.

W klasy­fikacji brane pod uwagę jest kil­ka czynników:

a) kart­ki żółte i czer­wone, za które traci się punkty;
b) sposób gry — za grę pozy­ty­wną (tak­ty­ka ofen­sy­w­na, ata­ki na bramkę rywala, mało prz­erw, wyso­ki poziom) punk­ty się zysku­je a za grę negaty­wną (tak­ty­ka defen­sy­w­na, opóź­ni­an­ie gry, faule, nis­ki poziom) punk­ty się traci;
c) postawa piłkarzy wobec przeciwników;
d) sza­cunek piłkarzy dla sędziego i jego decyzji;
e) zachowanie ław­ki rez­er­wowej zarówno zawod­ników jak i trenera;
f) reakc­je kibiców na grę drużyny swo­jej i rywali oraz na decyz­je sędziego;

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress