01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.33min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech zaprezentował się w Multikinie

Druży­na Lecha Poz­nań zaprezen­towała się dzisi­aj w Mul­ti­kinie 51 przed poz­nańską pub­licznoś­cią. — Lech to wiel­ki klub, sil­na druży­na. W zeszłym roku pow­stała pres­ja, z którą sobie nie poradzil­iśmy. Jestem przeko­nany, że w tym roku będziemy wal­czyć o wszys­tkie możli­we do zdoby­cia tytuły – pod­kreślał Jose Mari Bakero.

 

W trak­cie imprezy przed kibi­ca­mi zaprezen­towali się nie tylko piłkarze, ale także nowa kolekc­ja mody Lecha Poz­nań, a także Kole­jorz Girls oraz dwóch freestylerów pił­ki nożnej. Jak zwyk­le, jako pier­wsi pokaza­li się bramkarzy 5. zespołu Ekstrak­lasy: Krzysztof Kotorows­ki oraz Jas­min Burić. - Z mojej per­spek­ty­wy ostat­ni sezon był dobry. Mógłbym o nim powiedzieć, że świet­ny, gdy­byśmy dzisi­aj grali w europe­js­kich pucharach, jed­nak nie udało się mi pomóc zespołowi w finale Pucharu Pol­s­ki – oce­ni­ał „Kotor”.

Następ­nie przyszła kolei na obrońców „Kole­jorza”. — Zakładamy, że ten sezon będzie zde­cy­dowanie lep­szy od poprzed­niego. Czeka nas cięż­ka i trud­na pra­ca, ale na jej końcu musimy być optymis­ta­mi i wierzymy, że będziemy na najwyższym stop­niu podi­um – przyz­nał Grze­gorz Wojtkowiak. — Zgod­nie z zapowiedzi­a­mi władz klubu więk­szy nacisk ma być kładziony na młodzież i my chce­my wyko­rzys­tać swo­ją szan­sę – mówił Marcin Kamiński.

W następ­nej for­ma­cji najwięk­szą niewiadomą jest Alek­san­dar Tonew, który jako jedyny przed nowym sezonem wzmoc­nił Lecha. - W Poz­na­niu czu­ję się dobrze, ale najważniejsze jest to, żebyśmy zostali mis­trzem Pol­s­ki – zadeklarował młody Buł­gar. - Zro­bimy wszys­tko, żeby wró­cić na europe­jskie salony. Wyni­ki spar­ingów należy trak­tować z przym­roże­niem oka. Gral­iśmy w różnych ustaw­ieni­ach. Jestem pewien, że w meczach o stawkę będzie zde­cy­dowanie lep­iej – zaz­naczył Rafał Murawski.

Duże nadzieje kibice wiązać mogą także z Mateuszem Możdże­niem, który w grach kon­trol­nych spędz­ił dużo cza­su na boisko. - Staram się to jak najlepiej wyko­rzys­tać. Wiecznie młody nie będę, rozpoczy­na się nowy sezon, w który wkracza­my z nowy­mi nadzie­ja­mi. Nie mogę wiecznie żyć golem z Man­ches­terem, on jest już his­torią, a ter­az musimy pisać nową – podkreślał.

Ubo­go nato­mi­ast wyglą­da w porów­na­niu z inny­mi for­ma­c­ja­mi wyglą­da ta najbardziej ofen­sy­w­na. W niej zaled­wie trzech piłkarzy Bar­tosz Ślusars­ki, Vojo Ubi­parip oraz Artjom Rud­nev. Ten pier­wszy mówił jed­nak, że mimo to rywal­iza­c­ja o miejsce w składzie jest bard­zo duża. - Numerem jeden jest Artjom, a my z Vojo musiemy wal­czyć o to, aby grać – zauważył. Z kolei Rud­nev zapowiedzi­ał, że nadal będzie zdoby­wał wiele bramek dla klubu. — Pres­ja związana z grą dla Lecha była, ale już minęła. Ter­az liczy się gra i zdoby­wanie bramek oraz punk­tów – mówił.

Pon­ad­to na uwagę zasługu­je bard­zo dobra oprawa. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali ciekaw­ie dopa­sowaną muzykę, połąc­zoną z intere­su­ją­cy­mi efek­ta­mi specjalnymi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.