Lech — Zawisza: Optymistyczne zwycięstwo na początek

Lech Poz­nań wygrał we Wronkach w meczu kon­trol­nym z Zaw­iszą Byd­goszcz 3:0. Bram­ki dla podopiecznych Mar­iusza Ruma­ka zdobyli Bar­tosz Ślusars­ki (dwie) i Alek­san­dar Tonew.

W bard­zo trud­nych warunk­ach przyszło grać piłkar­zom Lecha swój pier­wszy w tym roku spar­ing. Do zimowej aury szy­b­ciej przys­tosowali się gracze Zaw­iszy Byd­goszcz. W grze było dużo przy­pad­kowoś­ci i błędów i to właśnie to wyko­rzys­tali goś­ci, którzy już w 6 min­u­cie mogli objąć prowadze­nie. W sytu­acji sam na sam znalazł się Abbott, jed­nak trafił pros­to w Wandzela.

Z cza­sem jed­nak Lechi­ci zaczęli coraz lep­iej radz­ić sobie na boisku. W 25 min­u­cie na indy­wid­u­al­ną akcję strza­łem zakończył Wol­s­ki, ale bramkarz Zaw­iszy sparował fut­bolówkę przed siebie, a poprawka w wyko­na­niu Drew­ni­a­ka nie spraw­iła już Kacz­markowi wiele prob­lemów. Gospo­darze przed prz­er­wą jeszcze kil­ka razy zagrozili swoim rywalom. W 41 min­u­cie Ubi­parip znalazł się w sytu­acji sam na sam, jed­nak uderzył nad poprzeczką. Chwilę później to Serb wypuś­cił swo­jego kolegę z zespołu na wol­ną pozy­cję, jed­nak Ole­jniczak był nieprzepisowo pow­strzymy­wany przez rywala.

Po prz­er­wie dru­ga jede­nast­ka radz­iła sobie dużo lep­iej. Częś­ciej i groźniej uderza­li a swo­je okaz­je na zdoby­cie bram­ki mieli Jakóbows­ki oraz Tonew. Akc­ja tej dwój­ki w 66 min­u­cie zakończyła się bramką. Buł­gar prz­erzu­cił piłkę z lewej na prawą stronę, gdzie był Jakóbows­ki, a ten świet­nie wrzu­cił piłkę na głowę Ślusarskiego, który uprzedz­ił bramkarza i skierował piłkę do siat­ki. Kil­ka min­ut później świet­nie fut­bolówkę w środ­ku pola prze­jął Djur­d­je­vić, podał do Tonewa, który wpadł w pole karne i moc­no uderzył po krótkim rogu obok bezrad­nego Witana i Lech prowadz­ił już 2:0.

W 82. Min­u­cie efek­towną akcją popisali się Lechi­ci. Z lewej strony boiska do Tonewa zagrał Hen­riquez. Buł­gar zagrał do Reis­sa, który z pier­wszej pił­ki podał nad obroń­ca­mi Zaw­iszy do Linet­tego, który z powi­etrza zagrał do Ślusarskiego, a ten zdobył swo­ją drugą bramkę w tym meczu.

LECHZAWISZA 3:0

Bram­ki: ‘66, ‘82 Ślusars­ki, ‘73 Tonew

Żół­ta kart­ka: Cyfert — Dry­gas

Lech (I):   Wandzel — Możdżeń, Ceesay, Wołąkiewicz, Gaj­da — Ole­jniczak, Drew­ni­ak, Trał­ka, Lovren­ci­cs — Wol­s­ki, Ubi­parip

Lech (II): Szy­mańs­ki – Kędzio­ra, Djur­d­je­vić, Cyfert, Hen­ri­uqez – Jakóbows­ki, Muraws­ki, Linet­ty, Tonew – Ślusars­ki, Reiss

Zaw­isza: Kacz­marek (46. Witan) — Ciechanows­ki (46. Stachiewicz), Skrzyn­s­ki, Strąk (46. Nawotczyńs­ki), Petasz — Dry­gas, Her­mes (75. Mąka), Ostal­czyk (46. Gewor­gyan) , Wój­ci­c­ki  (68. Tabaczyńs­ki) — Mąka, Abbott (46. Leśniews­ki)

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress