Lecha czekają trzy ważne mecze

Piłkarze Lecha w prze­ciągu najbliższych dwóch tygod­ni roze­gra­ją trzy spotka­nia. Najbliższe w Gdańsku z Lechią, następ­nie w Pucharze Pol­s­ki z Polo­nia Bytom i na koniec październi­ka w Poz­na­niu z Legią Warsza­wa. Te trzy mecze będą wykład­nią poziomu sportowego Lecha, ale również odpowiedz­ią na pytanie, o co w tym sezonie gra ten zespół.

Trud­no spośród tych trzech meczów wybrać ten, który jest dla podopiecznych Jose Mari Bakero najważniejszy. “Kole­jorz” zaj­mu­je obec­nie pozy­c­je lid­era i jeśli chce być pewien jej utrzy­ma­nia musi po pros­tu wygry­wać kole­jne spotka­nia. Obec­na sytu­ac­ja ligowa jest na tyle skom­p­likowana, że jed­no potknię­cie może spowodować spory spadek w tabeli. W przy­pad­ku prze­granej w Gdańsku nawet na szóste miejsce.

Za nieco tydzień Lech zagra w Bytomiu z Polonią w ramach roz­gry­wek o Puchar Pol­s­ki. W tej fazie roz­gry­wane jest jeszcze jed­no spotkanie i choć gospo­darze tego poje­dynku spisu­ją się w lidze słabo, to nie moż­na poz­wolić sobie na zlekce­waże­nie rywala. O tym, jakie może przynieść to kon­sek­wenc­je przekon­ali się w tej edy­cji Pucharu Pol­s­ki choć­by nasi najbliżsi prze­ci­wni­cy z Lechii Gdańsk.

Na zakończe­nie miesią­ca do Poz­na­nia przy­jedzie Legia. To mecz nie tylko prestiżowy, ale również znaczą­cy dla układu tabeli, ponieważ na tym etapie roz­gry­wek Legia ma jeden zaległy mecz z pier­wszej kole­j­ki, który nie odbył się z powodów obfi­tych opadów deszczu. Ten zostanie roze­grany w listopadzie, ale przedtem podopieczni Macie­ja Sko­rży pojaw­ią się w Poz­na­niu. W tej chwili mają jeden punkt mniej, niż Lechici.

Zwycięst­wa w tych trzech meczach postaw­ią “Kole­jorza” w bard­zo dobrej sytu­acji wyjś­ciowej do wal­ki o czołowe pozy­c­je w lidze. Będą również syg­nałem dla rywali i co w tym sezonie gra­ją Poz­na­ni­a­cy. Na tym etapie roz­gry­wek trud­no na to pytanie odpowiedzieć, bowiem nadal różnice pomiędzy zespoła­mi są niewielkie. Nie dość powiedzieć, że trzy najlep­sze w tym momen­cie zespoły mają taką samą liczbę punktów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress