Lecha już na starcie czeka maraton

Lech, zapew­ni­a­jąc sobie awans do 1/16 Ligi Europy obnażył po raz kole­jny ter­miny Pucharu Pol­s­ki zapro­ponowane przez PZPN. Okazu­je się, że w przy­pad­ku awan­su w kole­jnej fazie europe­js­kich pucharów ter­miny 1/8 tych roz­gry­wek pokry­wa­ją się z ter­mi­na­mi 1/18 Ligi Europy. W związku z tym już ter­az trze­ba było przy­go­tować zmi­anę ter­minów dwóch spotkań.

Już wcześniej, w związku z trud­ny­mi warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi trze­ba było prze­sunąć 16. kole­jkę Ekstrak­lasy na ostat­ni week­end lutego. Pier­wsze spotkanie Pucharu Pol­s­ki Lecha z Polonią Warsza­wa odbędzie się tydzień wcześniej, a więc 20 lutego, trzy dni po meczu “Kole­jorza” w europe­js­kich pucharach, a kil­ka dni przed rewanżem. Drugie spotkanie ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­s­ki odbędzie się w pier­wot­nie pro­ponowanym, jako pier­wszy ter­minie 1 lub 2 mar­ca.

PZPN nie spodziewał się awan­su Lecha do dal­szych roz­gry­wek i spowodował, że kole­jny raz zawod­ników mis­trza Pol­s­ki czeka mara­ton. Już przed startem Ekstrak­lasy “Kole­jorz” zdąży roze­grać trzy mecze o stawkę, dla niego może nawet i dużo więk­szą, niż ligowe punk­ty.

Pier­wot­nie pier­wszym spotkaniem Lecha na wios­nę miał być mecz 1 lub 2 mar­ca w Pucharze Pol­s­ki. Ostate­cznie zagra on już 17 lutego, a więc dwa tygod­nie wcześniej. W tym cza­sie mis­trz Pol­s­ki roze­gra pięć meczów, a w przy­pad­ku awan­su w Pucharze Pol­s­ki bądź/i Ligi Europy licz­ba spotkań znów się wydłuży.

17 luty: Pier­wszy mecz 1/16 Ligi Europy
20 luty: Pier­wszy mecz ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­s­ki
24 luty: Rewanż 1/16 Ligi Europy
27 luty: Lech Poz­nań — Widzew Łódź (16. kole­j­ka Ekstrak­lasy)
1–2 mar­ca: Rewanż ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­s­ki

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress