Lechici na badaniach

Wczo­raj Lechi­ci wznow­ili trenin­gi po urlopach. Dzisi­aj i jutro prze­chodz­ić będą szczegółowe bada­nia, które poz­wolą określić ich poziom przy­go­towa­nia do okre­su zimowego. Infor­ma­c­je uzyskane przez sztab szkole­niowy i medy­czny poz­wolą im ustal­ić stan zdrowia zawod­ników po niespeł­na czterech tygod­ni­ach urlopów.

- Każdy miał przy­go­towane zada­nia na poziomie swoich wartoś­ci, tęt­na pro­gowego. Poz­woliły one nam rozpisać tren­ing biegowy i tlenowy. Wszys­tkie tren­ing zaplanowane na urlop były mon­i­torowane przez sport-testery, dlat­ego mamy dostęp do infor­ma­cji doty­czą­cych tych tren­ingów - przyz­na­je Mar­iusz Rumak.

Zawod­ni­cy Lecha dzisi­aj rano przes­zli bada­nia krwi, później mają pojaw­ić się w klin­ice RehaS­port.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress