07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.22godz.32min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lechici: Presja? Wiemy, jakie są oczekiwania

W ostat­nim cza­sie pres­ja towarzyszą­ca Lechowi była zde­cy­dowanie wyższa, niż zwyk­le. Przed niespeł­na tygod­niem grał on z Legią, a kil­ka dni później z Podbeskidziem. Były to dwa bard­zo ważne mecze, od których w mniejszym lub więk­szym stop­niu zależała przyszłość klubu. - Pres­ja jest cały czas w życiu piłkarza, bez wzglę­du na mecz, jaki on roz­gry­wa – zaz­naczył Siergiej Kriwiec.

 

- W meczu z Podbeskidziem było ciężko, ale wiedzi­ałem, że w takich sytu­ac­jach tylko wiara w siebie może nam pomóc w osiąg­nię­ciu celu. My presją żyje­my codzi­en­nie, więc nie mam z nią żad­nego prob­le­mu – kon­tyn­uował piłkarz Lecha.

Zdaniem Štili­cia oczeki­wa­nia w „Kole­jorz” cały czas są bard­zo duże i niezwyk­le ważne jest umiejętne poradze­nie sobie z tym i przy­go­towanie men­talne. – Pres­ja jest róż­na, raz mniejsza, raz więk­sza. Dobrze wys­zliśmy w dwóch ostat­nich meczach, poradzil­iśmy sobie z nią. Ter­az myślimy o kole­jnych i je także chce­my wygry­wać – pod­kreślił Bośniak.

Z kolei Marcin Kikut zauważa, że Lech umie poradz­ić sobie z presją. – Wiemy o tym, jakie są wobec nas oczeki­wa­nia. Jed­nak to my jesteśmy na boisku i w szat­ni - przyz­nał obroń­ca Lecha. — Kibice mogą patrzeć, kibi­cow­ać, a my musimy wszys­tko wziąć w swo­je ręce i w poukładać w głowach. Zro­bil­iśmy to ostat­nio w fan­tasty­czny sposób i wyda­je się, że wracamy do gry – dodał.

Na ten tem­at dla LechNews.pl wypowiedzi­ał się także Ryszard Kuź­ma, dru­gi tren­er „Kole­jorza”: — Spoko­j­na i schematy­cz­na pra­ca znacznie lep­iej wpły­wa­ją na wyni­ki zespołu, aniżeli nieusta­ją­ca pres­ja. Sytu­ac­ja, w której byliśmy przed meczem z Legią była bard­zo niedo­bra. Każdy woli krok po kroku zdoby­wać punk­ty, bo wtedy pracu­je się o wiele łatwiej. Ter­az jed­nak z jed­nej strony zawod­nikom nie będzie tak trud­no uwierzyć we własne umiejęt­noś­ci, ale z drugiej, będzie trud­niej, bo będziemy grać z kole­jny­mi zespoła­mi, które nie mają nic do strace­nia. Jed­nakże, poprzez takie drob­ne zwycięst­wa zespół nabiera pewnoś­ci siebie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.