Lechici: Seria naszych błędów

- Nie wiem co powiedzieć. Trud­no powiedzieć – mówił po zakończe­niu meczu Siergiej Kri­wiec. Pomoc­nik Lecha Poz­nań nie był zad­owolony nie tylko z wyniku, ale także gry zespołu. Podob­ną opinię ma Mateusz Możdżeń, ale przyz­na­je on, że nie należy myśleć tylko i wyłącznie negatywnie.

- Co może być gorsze, niż poraż­ka po tak długiej prz­er­wie. Stra­cil­iśmy kon­cen­trację i chy­ba to było powo­dem poraż­ki – zas­tanaw­iał się Białorusin. – Wynik sam mówi za siebie. Nie wyszła nam nasza gra. Popełnil­iśmy sporo błędów i przez to prze­gral­iśmy – mówił.

- Stwarza­l­iśmy sobie kil­ka sytu­acji w tym meczu, które mogliśmy zamienić na bramkę. Gol Daw­i­da Nowa­ka wynikał z serii naszych błędów. Na pewno od samego początku GKS dał nam syg­nał ostrze­gaw­czy, ale kon­trolowal­iśmy sytu­ację do pewnego momen­tu – dodał Mateusz Możdżeń.

- Mieliśmy swo­je okaz­je,  stwarza­l­iśmy je, ale nie potrafil­iśmy wyko­rzys­tać. W sierp­niu było podob­nie, dłu­go walil­iśmy głową w mur, a potem, gdy to już pękło, to zdobyliśmy trzy bram­ki – kon­tyn­uował.

Sytu­ac­ja w klu­bie nie jest wesoła i piłkarze zda­ją sobie z tego dobrze sprawę. – Już ter­az jest gorą­co, cały czas jak jestem tutaj tak jest. Jestem do takiej sytu­acji już przyzwycza­jony – tłu­maczył Siergiej KriTer­az sytu­ac­ja nie jest ciekawa, ale trud­no oce­ni­ać ją na gorą­co. To pier­wszy mecz i nie może­my myśleć o tym, co jest w Lechu w samych negatywach – wiec. – pod­kreślał Mateusz Możdżeń.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress