Lechici wrócili na Bułgarską

Dzisi­aj pier­wszy raz od rozpoczę­cia sezonu piłkarze Lecha trenowali na boisku treningowym przy Sta­dion­ie Miejskim. Podopieczni Jose Mari Bakero, tym razem pod jego nieobec­ność, prze­jęli Mar­iusz Rumak oraz Luis Mila. W treningu uczest­niczyło 16 piłkarzy, pozostali wyjechali na zgrupowa­nia reprezentacji.

Teren wokół boiska nie jest jeszcze przys­tosowany, lecz wykon­aw­ca zgodz­ił się na udostęp­nie­nie boiska do przeprowadzenia zajęć. Ich natęże­nie nie może jed­nak na tę chwilę przekroczyć 8 godzin tygod­niowo, bowiem fir­ma zaj­mu­ją­ca się boiska­mi nadal dba o trawę i jej odpowied­ni wzrost.

Do Barcelony w sprawach oso­bistych na tydzień wyle­ci­ał Jose Mari Bakero, a do Bruk­seli na sym­pozjum pole­cieli Dominik Kubi­ak i Andrzej Daw­idz­iuk. Zaję­cia poprowadz­ił Mar­iusz Rumak, lecz dużą ich cześć pod swo­ją kon­trolą miał Luis Mila. Obaj zaap­likowali zawod­nikom zaję­cia biegowe, a następ­nie krótkie zaję­cia tak­ty­czne. Pod ich koniec Lechi­ci roze­grali 20 min­u­tową gierkę.

W treningu uczest­niczył Artjom Rud­nev, który co praw­da został powołany do kadry, ale dopiero na odby­wa­jące się we wtorek spotkanie Dwóch piłkarzy trenowało indy­wid­u­al­nie. Godz­inę wokół boiska bie­gał Marcin Kikut, a Hubert Wołąkiewicz ćwiczył z piłką. Zaję­cia z fizjoter­apeutą odbył Grze­gorz Wojtkowiak.

Wśród trenu­ją­cych dzisi­aj z Lechem znalazło się czterech piłkarzy z Młodej Ekstrak­lasy: Tomasz Kędzio­ra i Jędrzej Łągiewka, a także Michał Jakóbows­ki i Bartłomiej Olejniczak.

 

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress