Legendy Lecha: Spotkanie z Atlasińskim i Pietrzakiem

15 lutego o godz. 19 kibice Lecha zain­au­gu­ru­ją cykl spotkań z Leg­en­da­mi “Kole­jorza”. Wtedy też odbędzie się pier­wsze z nich, w którym udzi­ał wezmą Stanisław Atlasińs­ki oraz Jan Pietrzak. Ten pier­wszy jest najs­tarszym żyją­cym piłkarzem naszego klubu, a dru­gi był przez wiele lat dzi­ałaczem Lecha. Zaprasza­my serdecznie na to spotkanie.

Spotkanie poprowadzi Maciej Markiewicz, który od wielu lat zaj­mu­je się his­torią Lecha Poz­nań. Jest autorem wielu pub­likacji poświę­conych nasze­mu klubowi. Pod­czas niego każdy będzie miał możli­wość zebra­nia auto­grafów i zro­bi­enia sobie zdjęcia.

Orga­ni­za­torzy zapowiada­ją, że wstęp jest wol­ny, a jedynym ogranicze­niem jest pojem­ność sali kon­fer­en­cyjnej pod I try­bunę sta­dionu przy Buł­garskiej, w której odbędzie się spotkanie.

na zdję­ciu: Stanisław Atlasińki

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress