01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.3min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Legia ma się dobrze, a Lech na razie nieco zawodzi

portalLech szum­nie zapowiadał zimową ofen­sy­wę trans­fer­ową. Kibice czekali na infor­ma­c­je o wzmoc­nieni­ach, śledzili doniesienia medi­alne. Spo­ra ich część kupiła kar­ne­ty, wierząc w to, że po rozpoczę­ciu okien­ka trans­fer­owego „Kole­jorz” zakon­trak­tu­je jakichś piłkarzy. Udało się, jed­nego. Cza­sa­mi lep­iej robić, niż mówić.

Trud­no na razie oce­ni­ać pod wzglę­dem sportowym trans­fer Kaspera Hamalaine­na do Lecha. Dzisi­aj jed­nak nie o tym, bo na anal­izy przyjdzie jeszcze czas. Nawet jeśli Fin okaże się strza­łem w dziesiątkę, to kibice mogą czuć się rozczarowani. I póki co mają do tego pra­wo. Do zakończenia okna trans­fer­owego zostały niespeł­na dwa tygod­nie i może się jeszcze sporo wydarzyć, ale na razie niewiele na to wskazuje.

Przykro to pisać, ale królem tego okna jest na razie Legia Warsza­wa. Wiado­mo, że nie zawsze chodzi o ilość, a jakość, ale to dla lid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy było bard­zo dobre okienko. Przy­na­jm­niej na razie. Wykon­ali na pewno bard­zo dobre ruchy medi­alne. Trans­fer piłkarza z od zawsze skon­flik­towanego Poz­na­nia, a do tego wychowan­ka do mar­ketingowy strzał w dziesiątkę, a także pstryczek w naszym kierunku. Poza tym dwa solidne wzmoc­nienia z obozu kole­jnego rywala – tym razem Polonii Warsza­wa — Brzys­ki i Dwaliszwili.

Trze­ba przyz­nać, że na papierze oba te ruchy wyda­ją się być świetne. Co pokażą na boisku zobaczymy, ale na jed­no trze­ba zwró­cić uwagę. Legia nie zapowiadała trans­fer­ów, ale je robiła. Nie mówiła o nich na łamach mediów, ale mówiła o nich z man­agera­mi i piłkarza­mi. I tym na pewno zyskała, w prze­ci­wieńst­wie do Lecha oczy­wiś­cie. Bo ten na razie stracił jedynie zau­fanie swoich kibiców. Sko­ro zapowia­da się trans­fery, mówi się, że ma się na nie środ­ki, to kibice czeka­ją na efek­ty pra­cy ludzi z klubu – piłkarzy, wzmoc­nienia. Zapowiadano trans­fery, a nie trans­fer. Dla kibiców, wyma­ga­ją­cych doda­jmy, to duża różnica.

Okno na razie się nie skończyło i być może Lech jeszcze nas czymś zaskoczy, ale na razie zosta­je daleko w tyle za Legią. Z tą samą, z którą ma wal­czyć o tytuł mis­tr­zows­ki. Lech z potenc­jal­ny­mi kandy­data­mi do gry w tym klu­bie roz­maw­iał, na pewno chci­ał przeprowadz­ić trans­fery, ale nie był tak zde­ter­mi­nowani jak jego konkuren­ci w walce o pod­pis zawod­ni­ka. Może to i dobrze, że nie przepła­ca za piłkarzy, ale pozostałe warun­ki kon­trak­tu, poza finan­sowy­mi, również mogą mieć znacznie.

Sko­ro Lech ofer­u­je Dwal­iszwiliemu kon­trakt na pół roku z opcją przedłuże­nia, a Legia umową na dwa i pół sezonu, to którą ofer­tę byś­cie wybrali? W Warsza­w­ie, którą zna, otrzy­mał możli­wość nieco więk­szej sta­bi­liza­cji i spoko­ju. W Poz­na­niu miał­by niepewność o swój los, bo kto wie, jaka była­by decyz­ja jego wło­darzy po zakończe­niu sezonu. Może to właśnie są te różnice, te detale, które decyzją o tym, że i kibice czu­ją się nieco zaw­iedzeni i Lech, który miał przeprowadz­ić zimową ofen­sy­wę trans­fer­ową, jest pewną niewiadomą.

Do koń­ca okna trans­fer­owego mamy jeszcze trochę cza­su. Wystar­cza­ją­co, aby zaskoczyć. Wystar­cza­ją­co, aby dokończyć trwa­jące roz­mowy i negoc­jac­je. Tren­er Rumak ma rac­je. Bo to ter­az wal­czymy o mis­tr­zost­wo, a za pół roku będzie już po sezonie i na nowo rozpocznie się wal­ka. O kole­jny już jed­nak tytuł.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.