24.02.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Śląsk Wrocław
Do meczu pozostało:
0dn.23godz.26min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty Wiary Lecha dotyczący nazwy stadionu

kibice kibole extreme hobby- Chcielibyśmy jed­nak zaapelować, w szczegól­noś­ci do potenc­jal­nego spon­so­ra (ktokol­wiek i kiedykol­wiek nim zostanie), aby w ofic­jal­nej nazwie sta­dionu pozostaw­ić słowo „Sta­dion” i nie zmieni­ać go na jakikol­wiek zami­en­nik, a w szczegól­noś­ci „Arenę” — piszą w liś­cie otwartym ws. potenc­jal­nej nazwy Sta­dionu Miejskiego kibice ze Sto­warzyszenia “Wiara Lecha”.

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIAWIARA LECHA” W SPRAWIE POTENCJALNEJ NAZWY STADIONU PRZY UL. BUŁGARSKIEJ

Szanowni Państ­wo,

W związku z pojaw­ia­ją­cy­mi się infor­ma­c­ja­mi medi­al­ny­mi, o potenc­jal­nym spon­sorze, którego nazwa miała­by się znaleźć w nazwie sta­dionu przy ul. Buł­garskiej w Poz­na­niu, na którym swo­je domowe mecze roz­gry­wa Lech Poz­nań, wyrażamy zrozu­mie­nie dla obec­nie panu­jącego ducha cza­su i świa­towych trendów.

Chcielibyśmy jed­nak zaapelować, w szczegól­noś­ci do potenc­jal­nego spon­so­ra (ktokol­wiek i kiedykol­wiek nim zostanie), aby w ofic­jal­nej nazwie sta­dionu pozostaw­ić słowo „Sta­dion” i nie zmieni­ać go na jakikol­wiek zami­en­nik, a w szczegól­noś­ci „Arenę”.

Nasz apel powodowany jest dban­iem o pol­ską kul­turę i pol­s­ki język, dla którego nazwa „sta­dion” dla tego typu obiek­tów, jest najbardziej traf­na i popar­ta kilkudziesię­ci­o­let­nią trady­cją, o którą należy dbać i którą należy pielęg­nować. Wyrażamy zaniepoko­je­nie coraz powszech­niejszą w Polsce ten­dencją do zastępowa­nia trady­cyjnych wyrażeń języ­ka pol­skiego obco­języ­czny­mi zami­en­nika­mi. Uważamy, że nie ma takiej potrze­by, w szczegól­noś­ci do obiek­tu takiego, jak sta­dion przy ul. Buł­garskiej, który zawsze był, jest i pozostanie sta­dionem. Tym bardziej, że w Poz­na­niu jed­na „Are­na” już jest i w zupełnoś­ci wystar­czy, gdyż jest to nazwa odpowied­nia dla tego obiek­tu, który znacznie od sta­dionu się różni.

Nasze stanowisko wzmac­ni­amy również odwołaniem do ustawy z dnia 7 październi­ka 1999 r. o języku pol­skim, a zwłaszcza do pre­am­buły tej ustawy, w której mowa jest o języku pol­skim jako ele­men­cie nar­o­dowej tożsamoś­ci i dobru kul­tu­ry, odwoła­niu do bur­zli­wej his­torii Pol­s­ki i wal­ki zabor­ców oraz oku­pan­tów z językiem pol­skim w celu wynaradaw­ia­nia nas, ochronie tożsamoś­ci nar­o­dowej w pro­ce­sie glob­al­iza­cji oraz wkładzie, jaki język pol­s­ki stanowi w budowę różnorod­noś­ci kul­tur­owej Europy i koniecznoś­ci pode­j­mowa­nia stosownych dzi­ałań przez wszys­t­kich oby­wa­teli, organy i insty­tuc­je Rzecz­pospo­litej, w celu ochrony języ­ka polskiego.

Apelu­je­my o uwzględ­nie­nie naszego stanowiska w negoc­jac­jach z potenc­jal­nym sponsorem.

Z poważaniem
Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha”

Kursy na mecze Lecha

Polonia Bytom - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

23/02/2024 18:30

Holstein Kiel - Fc St. Pauli

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

SV Wehen Wiesbaden - Paderborn

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

Utrecht - Heracles Almelo

Eredivisie (Liga Holenderska)

23/02/2024 20:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Polonia Bytom - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

23/02/2024 18:30

Holstein Kiel - Fc St. Pauli

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

SV Wehen Wiesbaden - Paderborn

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

Utrecht - Heracles Almelo

Eredivisie (Liga Holenderska)

23/02/2024 20:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Polonia Bytom - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

23/02/2024 18:30

Holstein Kiel - Fc St. Pauli

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

SV Wehen Wiesbaden - Paderborn

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

Utrecht - Heracles Almelo

Eredivisie (Liga Holenderska)

23/02/2024 20:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Polonia Bytom - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

23/02/2024 18:30

Holstein Kiel - Fc St. Pauli

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

SV Wehen Wiesbaden - Paderborn

2. Bundesliga

23/02/2024 18:30

Utrecht - Heracles Almelo

Eredivisie (Liga Holenderska)

23/02/2024 20:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/02/2024 12:30

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/02/2024 12:30

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/02/2024 12:30

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/02/2024 12:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.