Ljuboja, Blanco, Novo — europejska jakość czy miliony w błocie?

Przy okazji ligowej poty­cz­ki w stol­i­cy, przyjrzyjmy się zagranicznej trójce doświad­c­zonych Legion­istów z pokaźnym europe­jskim stażem, którzy przed tym oraz w tra­cie sezonu wzmoc­nili naszego sobot­niego rywala.

15 czer­w­ca ubiegłego roku śmi­ało moż­na nazwać przeło­mowym dniem, nie tyle dla samej Legii Warsza­wa, a dla całej pol­skiej Ekstrak­lasy. Przed nowym sezonem na Łazienkowskiej pojaw­ił się nowy nabytek, napast­nik o niespo­tykanej dotąd przeszłoś­ci w pol­skiej Ekstrak­lasie. 34-let­ni Serb, Daniel Ljubo­ja, to jeden z najbardziej znanych serb­s­kich piłkarzy ostat­nich lat. Jest uczest­nikiem niemieck­iego Mundi­alu 2006, wys­tępował w topowych klubach fran­cus­kich i niemiec­kich, m. in. PSG, VFL Wolfs­burg. Doty­chczas w pol­skiej lidze nie grali zawod­ni­cy z takim stażem, co wg ekspertów miało bard­zo dobrze wpłynąć na poziom ligi, jej notowa­nia wśród spon­sorów czy pomóc w ksz­tałce­niu stołecznej młodzieży.

– Mam duży sza­cunek do Ljuboi. To wiel­ki zawod­nik, ale my także mamy swo­je atu­ty. Grał w reprezen­tacji Ser­bii i bard­zo dobrych klubach. To dobry piłkarz – tak o napast­niku Legii po meczu z Lechią mówił Vojo Ubi­parip. Żaden trzeź­wo patrzą­cy na sytu­ację kibic nie powinien kwes­t­ionować słów poz­nańskiego napast­ni­ka, jed­nak czy warto, w cza­sie jak­by nie było kryzy­su, wydawać tak ogromne kwoty na jed­nego piłkarza w wieku przed emery­tal­nym? Ljubo­ja jest w Legii najlepiej zara­bi­a­ją­cym piłkarzem. Jego kon­trakt to ok. 550 tysię­cy euro. Tak było do poniedzi­ałku, bo właśnie wtedy Serb złożył pod­pis pod przedłuże­niem umowy na kole­jny rok.

Zda­nia co do przy­dat­noś­ci Ljubo­ji są moc­no podzielone. Napast­nik, co praw­da, w 41 meczach w barwach „Dumy Stol­i­cy” strzelił dwanaś­cie bramek, jed­nak mecze w rundzie wiosen­nej, w których coraz częś­ciej mogliśmy widzieć jego rozłożone ręce, aniżeli walkę i grę do samego koń­ca zaczęły iry­tować nawet stałych bywal­ców Pep­si Are­na. – Dani­jel wniósł wiele pozy­ty­wnego do gry drużyny, a najwięcej na jego obec­noś­ci zyskali najmłod­si piłkarze. Ljubo­ja jest najlep­szym strzel­cem Legii w bieżą­cym sezonie, ma również kil­ka asyst. Tren­er Sko­rża chce, aby ten zawod­nik został w zes­pole na następ­ny sezon, dlat­ego przedłużyliśmy umowę – tak o piłkarzu, na ofic­jal­nej stron­ie, wypowiadał się Marek Jóźwiak, dyrek­tor ds. skautingu.

O tyle, o ile w tym wypad­ku moż­na przyz­nać min­i­mum racji fanom Legii czy Markowi Jóźwiakowi, wyczu­cia w przeprowadza­niu trans­fer­ów dzi­ałac­zom zde­cy­dowanie zabrakło w zimowym okienku.

16 i 24 lutego. Te dni po raz kole­jny miały zbaw­ić pol­ską ekstrak­lasę oraz Legię, przy okazji zadzi­wia­jąc opinię pub­liczną możli­woś­ci­a­mi trans­fer­owy­mi stołecznego klubu. Ismael Blan­co, Nacho Novo – szok nie był już tak wiel­ki jak w przy­pad­ku Ljubo­ji, jed­nak nazwiska mogły robić wraże­nie. Blan­co, który jako piłkarz AEK Ate­ny w 95 meczach strzelił 35 bramek, po nieu­danym epi­zodzie w Meksyku, zde­cy­dował się jeszcze raz spróbować sił w Europie i pod­pisał z Legią półroczny kontrakt.

Do tej pory piłkarz wys­tąpił w dwóch meczach drużyny Macie­ja Sko­rży i coraz częś­ciej moż­na usłyszeć opinię o długim pro­ce­sie akli­matyza­cji Argen­tyńczy­ka. Nacho Novo, po dwulet­nim poby­cie w Gijon zaw­itał na Łazienkowską, na której kibice niecier­pli­wie wyczeki­wali następców za sprzedanych za granicę Ariela Bory­siu­ka oraz Macie­ja Rybusa. O ile 30-let­ni Blan­co więcej cza­su spędza na ław­ce i na try­bunach, Novo, który zade­bi­u­tował już dziesięć dni po przyjś­ciu do klubu radzi sobie, jak na pol­ską ligę dobrze, choć po piłkarzu takiego for­matu oczeki­wać by moż­na nieco więcej.

Na razie cała trój­ka nie zawo­jowała Ekstrak­lasy, ani nawet tabeli Króla Strzel­ców. Przyjś­cie takich zawod­ników nie spełniło obiet­nic ekspertów, którzy myśleli o pod­niesie­niu poziomu ligi, jej prestiżu. Nie możli­wym jest również myśle­nie o więk­szej sprzedaży koszulek z nazwiska­mi takich piłkarzy, gdyż jeśli nie Ljubo­ję, to kibice, z pewnoś­cią, kupili­by Wol­skiego czy Żyrę. Co tak naprawdę kierowało dzi­ałacza­mi z Łazienkowskiej pode­j­mu­jąc decyzję o zatrud­ni­a­n­iu piłkarzy, którzy swo­je najlep­sze lata mają za sobą i chcą jak najm­niejszym nakła­dem sił doturlać się do swej sportowej emerytury?

Być może sil­nie akcen­towana pra­ca z młodzieżą, ale czy nie bardziej wartoś­ciową inwest­y­cją było­by wyłoże­nie rocznej pen­sji Ser­ba na Akademię Piłkarską, na lep­szą sieć skautin­gu? Pamię­ta­jmy również, że argen­tyńsko-hisz­pańs­ki duet również nie gra za dar­mo i musi w jak­iś sposób odciskać pięt­no na budże­cie pła­cowym Legii. Dzi­ałacze za szy­bko uwierzyli w sukces Ljubo­ji na pol­s­kich boiskach, sprowadza­jąc Novo i Blan­co, którzy nie odna­j­du­ją się tak jak Daniel w sierp­niu ubiegłego roku, co właśnie może świad­czyć o tym, że skaut­ing w Legii, mimo szum­nych zapowiedzi, nie dzi­ała jeszcze tak jak powinien.

 Łukasz Cyraniak

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.