Lodowisko ma przyciągnąć na stadion?

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment zaczęło stą­pać po niezwyk­le kruchym lodzie. W cza­sach, gdy na pol­s­kich sta­dionach prak­tyku­je się pod­ję­cie decyzji o niezamknię­ciu dachu pod­czas ulewy, oper­a­tor sta­dionu zde­cy­dował się na otwar­cie lodowiska. To ma stanąć za czwartą try­buną jeszcze przed zakończe­niem rundy jesi­en­nej, a zniknąć już w trak­cie wiosennej.

Kon­strukc­ja, której planowane postaw­ie­nie ma się urzeczy­wist­nić w połowie listopa­da, ma być zadas­zona na stałe, tak aby żaden deszcz czy śnieg nie przeszkodz­ił adep­tom łyżwiarst­wa w doskonale­niu swoich umiejęt­noś­ci. Lodowisko ma być czynne do godz. 22, a dzi­en­nie korzys­tać z niego będzie mogło 500 osób. Aby jed­nak tak się stało potrzeb­na jest zgo­da Urzę­du Mias­ta Poz­na­nia. Lech prośbę o jej wyraże­nie już wystosował.

Obiek­ty­wnie trze­ba przyz­nać, że jest to sposób do przy­ciąg­nię­cia ludzi na Buł­garską. Nie na sam sta­dion jed­nak, a jego oko­lice. Może jed­nak zachłyśnię­ci świet­ną atmos­ferą na lodowisku ludzie łyżwy zamienią na sza­li­ki i w okre­sie wiosen­nym prz­erzucą się na try­buny Sta­dionu Miejskiego.

O lodowisku wypowia­da się Kon­rad Klecha, dyrek­tor ds. oper­acji sta­dionowych i admin­is­tracji Lecha Poz­nań: — W tej częś­ci mias­ta nie ma takiego obiek­tu, stąd też w cza­sie kon­sul­tacji społecznych, najwięcej głosów kon­cen­trowało się na potrze­bie otwar­cia właśnie lodowiska. W ciągu dnia nasza ofer­ta skierowana będzie głównie do szkół, a popołud­ni­a­mi do całych rodzin. Ter­az czekamy tylko na decyzję i rusza­my z budową - przyznał

Kursy na mecze Lecha

AZ Alkmaar - Kortrijk

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Brentford - AFC Wimbledon

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

FC Magdeburg - VfL Bochum

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Viktoria Koln - FC Koln

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

VfB Stuttgart - Sittard

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

AZ Alkmaar - Kortrijk

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Brentford - AFC Wimbledon

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

FC Magdeburg - VfL Bochum

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Viktoria Koln - FC Koln

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

VfB Stuttgart - Sittard

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

AZ Alkmaar - Kortrijk

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Brentford - AFC Wimbledon

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

FC Magdeburg - VfL Bochum

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Viktoria Koln - FC Koln

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

VfB Stuttgart - Sittard

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

AZ Alkmaar - Kortrijk

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Brentford - AFC Wimbledon

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

FC Magdeburg - VfL Bochum

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Viktoria Koln - FC Koln

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

VfB Stuttgart - Sittard

Mecz towarzyski

20/07/2024 14:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.