Mamrot: To porażka, ale z klasowym rywalem

- Grat­u­lu­ję Lechowi awan­su, chci­ałbym życzyć mu zdoby­cia Pucharu Pol­s­ki, będą im kibi­cow­ał – powiedzi­ał po zakończe­niu spotka­nia Ireneusz Mam­rot, opiekun Chro­brego Głogów.

- Mecz mógł się dla nas świet­nie rozpocząć, szko­da, że nasz zawod­nik nie zori­en­tował się, że ma dużo cza­su. Mógł on również dograć swo­je­mu part­nerowi z drużyny, mieliśmy okazję dwóch na jed­nego. Gdy­by udało się tę okazję wyko­rzys­tać, to nie mówię, że byśmy wygrali ten mecz, ale to była­by duża atrakc­ja dla kibiców. Na pewno siły dłużej moż­na było utrzy­mać przy prowadzeniu.

- Bramkę stra­cil­iśmy, gdy Lech domi­nował, jed­nak wcześniej nie popełnil­iśmy żad­nego błę­du w defen­sy­wie, ryw­al nie mógł stworzyć sobie dogod­nej okazji. Pod tym wzglę­dem zagral­iśmy najlep­szy mecz za mojej kadencji w Chro­brym, wyglą­dało to bard­zo dobrze. Świet­nie prze­suwal­iśmy, gral­iśmy blisko siebie. Później Lech uspokoił grę. Nie jesteśmy wstanie grać czwartego meczu w prze­ciągu dziesię­ciu dni, szczegól­nie z taki rywalem i opadliśmy z sił. Szko­da, że nie mieliśmy więcej cza­su na przy­go­towanie. Wygrał zespół lep­szy, który ma szan­sę na zdoby­cie Pucharu Pol­s­ki i Mis­tr­zost­wa Polski.

- Po wejś­ciu do szat­ni powiedzi­ałem chłopakom, że nie mają, co się martwić. Zda­je sobie sprawę, że to jest poraż­ka, ale z kla­sowym rywalem, który gra ogry­wa Man­ches­ter City, remisu­je z Juven­tusem Turyn. Dzisi­aj chłop­cy zobaczyli, że ciężką pracą może­my coś osiągnąć, pograć z powodze­niem w lidze. Grat­u­lu­ję zawod­nikom dobrego meczu i jestem z ich postawy bard­zo zadowolony.

- Na pewno nasze szanse były­by, gdy­bym miał do dys­pozy­cji Mać­ka i Krzyś­ka. Zda­ję sobie sprawę, że Lech nie rzu­cił wszys­t­kich sił na ten mecz. Mieliśmy mecz z wicelid­erem i lid­erem, do ostat­nich min­ut wyrów­nane. Brakowało nam gry w środ­ku pola, ta gra mogła­by i powin­na wyglą­dać inaczej. Rywale mieli tam trzech zawod­ników i domi­nowali – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress