Media: Dwaliszwili rozmawia z Lechem

dwaliszwiliWładimir Dwal­iszwili zdaniem “Gło­su Wielkopol­skiego” otrzy­mał propozy­cję prze­jś­cia do Lecha Poz­nań. Napast­nik wys­tępu­ją­cy ostat­nio w Polonii Warsza­wa opuś­cił w min­iony piątek zgrupowanie klubu w Tur­cji ze wzglę­du na duże zaległoś­ci pła­cowe. Piłkarz nie jest zad­owolony z braku postępów w tej kwestii i jest zde­ter­mi­nowany, aby opuś­cić “Czarne Koszule”. Jed­nym z chęt­nych na jego pozyskanie ma być Lech Poz­nań.

Poz­nańs­ki dzi­en­nik donosi, że roz­mowy są zaawan­sowane, a klubowi z ul. Buł­garskiej zależy na sprowadze­niu do klubu napast­ni­ka, który pod­niesie wartość drużyny w ofen­sy­wie. Lech co praw­da prowadzi już roz­mowy z Ireneuszem Królem w spraw­ie trans­feru Łukasza Teodor­czy­ka, jed­nak te na razie się prze­cią­ga­ją i pod znakiem zapy­ta­nia stoi prze­jś­cie młodego zawod­ni­ka do “Kole­jorza” już zimą. Kole­jnym graczem, którego pozyskać chce Lech jest właśnie Dwal­iszwili.

27-let­ni zawod­nik od wicelid­era T-Mobile Ekstrak­lasy ma otrzy­mać ofer­tę pół­torarocznego kon­trak­tu. Gruzin już wcześniej otrzy­mał propozy­cję od Legii Warsza­wa. Na razie nie pod­jął decyzję doty­czącej swo­jej przyszłoś­ci.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress