Młodzi na konsultacjach. “Nie stanowi to dla nas problemu”

kamyk kaminski marcinPoza kon­tuzjowanym Vojo Ubi­paripem i przez­iębionym Krzysztofem Kotorowskim w tym tygod­niu z Lechem Poz­nań nie trenu­ją Szy­mon Drew­ni­ak, Karol Linet­ty, Marcin Kamińs­ki, Tomasz Kędzio­ra i Dar­iusz Formel­la. Piąt­ka piłkarzy „Kole­jorza” prze­by­wa na kon­sul­tacji kadry olimpi­jskiej, która odby­wa się w Grodzisku Wlkp.

- Brak tych piłkarzy nie stanowi dla nas prob­le­mu, bo oni nie pojechali tam na wakac­je — zwraca uwagę Jerzy Cyrak. - Zostali wyse­lekcjonowani do drugiej reprezen­tacji Pol­s­ki, pod wzglę­dem jej wagi i muszą ter­az potwierdz­ić, ze zasługu­ją na powołanie. Pracu­je­my bez nich, ale wiemy, nad czym tam będą pra­cow­ać, więc wszys­tko kon­trolu­je­my — doda­je tren­er.

Z pię­ciu zawod­ników, którzy pojechali na kon­sul­tację jedynie Dar­iusz Formel­la nie wys­tąpił jeszcze w meczu ligowym. Ten piłkarz nie pojaw­ił się jeszcze na żad­nym treningu Lecha. Pozostała czwór­ka zagrała już. Marcin Kamińs­ki wys­tąpił w pełnym wymi­arze cza­sowym w obu spotka­ni­ach, Tomasz Kędzio­ra w pier­wszym — prze­ci­wko Ruchowi Chorzów, a Karol Linet­ty i Szy­mon Drew­ni­ak w mniejszym wymi­arze cza­sowym.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress