Możdżeń: Inny wynik niż zwycięstwo nie wchodzi w grę

Mateusz Możdżeń jest jed­nym z najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się piłkarzy Lecha, który od dłuższego cza­su nie otrzy­mu­je powołań na zgrupowa­nia reprezen­tacji młodzieżowej. W związku z tym dla niego prz­er­wy na kadrę są reg­u­larnie dłuższą prz­er­wą od meczów. - Szko­da, że nie było sparingu — mówi.

Od nieco pon­ad roku Możdżeń nie otrzy­mu­je powołań od tren­era Ste­fana Majew­skiego, który był obur­zony zachowaniem młodego piłkarza. Lechi­ta opuś­cił wcześniej zgrupowanie reprezen­tacji, aby lep­iej przy­go­tować się do meczu ligowego. - Gdy­by nie to pewnie nadal bym grał w kadrze — uważa pomoc­nik „Kole­jorza”. — Z biegiem cza­su nie żału­ję jed­nak tej decyzji. Patrzę z optymizmem na grę w Lechu. To była dobra decyz­ja, ale to jedynie moje oso­biste prze­myśle­nia. Nie wiem czy kogoś w kadrze to obchodzi. W Lechu mogę bardziej popra­cow­ać nad swo­ją for­mą i umiejęt­noś­ci­a­mi - dodaje.

Jego zdaniem prz­er­wę na reprezen­tację moż­na wyko­rzys­tać na pod­nosze­nie swoich umiejęt­noś­ci, a także odpoczynek psy­chiczny. - Moż­na ochłonąć od presji i pojechać cho­ci­aż­by do domu na week­end. Na pewno każdy z chłopaków, którzy zostali spędz­ił trochę cza­su z rodz­i­na­mi — zauważa „Możdżu”.

Trud­no jed­nak powiedzieć jak ona wpłynie na for­mę i dys­pozy­cję obu drużyn. - Mogą być niespodzian­ki, ale jedynie w składach, jeśli ktoś na treningach wyglą­da lep­iej albo gorzej. Nie wiem czy Bełchatów grał jak­iś spar­ing. Mogli popraw­ić więcej niż my, mogli się lep­iej i spoko­jniej przy­go­tować do tego meczu — pod­kreśla piłkarz.

Dla Lechitów spotkanie z GKS-em jest również okazją na podtrzy­manie wysok­iej pozy­cji na początku sezonu. — Znów zaczy­na się wal­ka o punk­ty. Bełchatów na początku nie grał dobrze, ale może po dwóch tygod­ni­ach coś się zmieni - uważa Możdżeń. - My jed­nak nie może­my prze­grać. Początek mamy niezły, ostat­ni mecz, co praw­da naj­gorszy, ale sprawa w Bełcha­towie jest otwarta. To dobry ryw­al na grę po dłuższej prz­er­wie. My nie może­my poz­wolić sobie na inny wynik niż zwycięst­wo, bo będzie to dla nas rozczarowanie - kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress