Murawski: Ten mecz nam wyszedł

- Taka jest pił­ka noż­na. Szko­da, że zremisowal­iśmy, bo byliśmy dłużej przy piłce i mieliśmy więcej sytu­acji, ale nie będziemy płakać; tak bywa — przyz­nał po spotka­niu Rafał Murawski.

W dzisiejszym meczu miał on znacznie więcej zadań defen­sy­wnych, które spowodowane były brakiem Dim­itri­je Inja­ca. — Myślę, że mieliśmy przewagę w środ­ku pola. Na pewno troszkę brakowała Dimy Inja­ca, ponieważ jest on osto­ją defen­sy­wy, jeśli chodzi o pomoc­ników. Na szczęś­cie Ivan zagrał bard­zo dobry mecz i dawał nam drużynie dużo spoko­ju, dzię­ki czemu mogliśmy więcej grać do przo­du - zaz­naczył piłkarz Lecha.

Podopieczni Jose Mari Bakero prze­ważali na boisku, a to przekładało się na sytu­acje bramkowe. - Myślę, że zagral­iśmy naprawdę dobry mecz, również indy­wid­u­al­nie. Mieliśmy dużo sytu­acji, każdy coś wniósł do ataku, w akc­jach uczest­niczyli też obroń­cy. Tym bardziej szko­da, że nie udało się zdobyć decy­du­jącego gola — pod­kreślił „Muraś”.

Dzisiejsze spotkanie prze­b­ie­gało w szy­bkim tem­pie i mogło się podobać zgro­mad­zonym na try­bunach kibi­com. — Dop­ing bard­zo nam pomógł, ale pon­ad­to jesteśmy też w dobrej formie, co dzisi­aj potwierdzil­iśmy. Zabrakło nam jedynie skutecznoś­ci. Całe szczęś­cie, że Vrdol­jak nie zdobył gola w końców­ce. Bard­zo by mnie to zmartwiło, ponieważ cała akc­ja zaczęła się od mojej straty, choć wcześniej byłem faulowany. Czulibyśmy niespraw­iedli­wość, gdy­by to wpadło – twierdz­ił gracz Lecha.

Jego zdaniem koń­cowy wynik spotka­nia trze­ba uszanować, a punkt przyjąć z otwarty­mi ręko­ma. – Zdobyliśmy go w star­ciu z naszym najwięk­szym rywalem. Trze­ba ter­az wal­czyć dalej. Będzie jeszcze rewanż i mam nadzieję, że w Warsza­w­ie przechylimy sza­lę zwycięst­wa na swo­ją korzyść – twierdzi czołowy gracz „Kole­jorza”.

Duży wpływ na prze­bieg spotka­nia miała murawa, która nie raz przeszkadza­ła w szy­bkim przeprowadza­niu akcji i roz­gry­wa­niu pił­ki po zie­mi. - Trze­ba też odd­ać, że murawa jest w fatal­nym stanie i pił­ka cza­sem skakała, gdy nie powin­na. To nie zaważyło na jakiejś konkret­nej sytu­acji, ale mecz na pewno był­by lep­szy na dobrej pły­cie – mówił Murawski.

Pomoc­nik Lecha w ostat­nim cza­sie jest w bard­zo dobrej dys­pozy­cji, która przekła­da się także na grę Poz­na­ni­aków w środ­ku pola. - Jestem zad­owolony ze swo­jej gry. Wiado­mo, że zawsze coś moż­na zro­bić lep­iej, ale dziś dobrze współpra­cow­ało mi się z chłopaka­mi. Zagral­iśmy dziś przede wszys­tkim drużynowo. Umiejęt­nie prze­suwal­iśmy się, stosowal­iśmy press­ing. Ten mecz nam wyszedł — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress