Murawski trafi do Anderlechtu Bruksela?

Rafał Muraws­ki może trafić do Ander­lech­tu Bruk­sela. Bel­go­wie za pomoc­ni­ka Lecha mogą zapłacić nawet 2 mil­iony euro. Nie doszło jeszcze do rozmów pomiędzy kluba­mi, ale praw­dopodob­nie ofic­jalne zapy­tanie w tej spraw­ie nastąpi na początku przyszłego roku.

Rafał Muraws­ki w sty­czniu tego roku wró­cił do Poz­na­nia. Po nie najlep­szych wys­tę­pach wios­ną, wąt­pi­ono w sens tego trans­feru, jed­nak okazu­je się, że dobrze przepra­cow­any let­ni okres przy­go­towaw­czy był kluczem do wysok­iej dys­pozy­cji “Mura­sia”. Pomoc­nik Lecha był wyróż­ni­a­ją­cym się graczem swo­jego zespołu, a to nie mogło umknąć uwadze innym klubom. Duże zain­tere­sowanie piłkarzem “Kole­jorza”, zdaniem mediów, wyraża Ander­lecht Bruksela.

Muraś” Bel­gów ma kosz­tować ok. 2 mil­ionów euro. Władze Lecha są chętne na sprzedaż tego piłkarza, ponieważ notu­ją spore straty związane z brakiem gry w europe­js­kich pucharach i słabą frek­wencją na Buł­garskiej. Na razie oba klu­by nie kon­tak­towały się ze sobą, ale nie jest tajem­nicą, że Rafał Muraws­ki znalazł się na celown­iku klubu ze sta­dionu Con­stan­ta Van­den Stocka.

Na spotka­niu z Widzewem, pod koniec listopa­da, prze­granym 0:1 obec­ny był prezes Ander­lech­tu Bruk­sela, Roger Van­den Stock. Latem z bel­gi­jskiego klubu odchodzi Argen­tyńczyk Lucas Biglia, a władze tego zespołu zapo­b­ie­gaw­c­zo, już ter­az szuka­ją następ­cy dla tego piłkarza.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress