Nagroda Publiczności w konkursie o powstaniu

W związku z dużą iloś­cią nadesłanych prac, ter­min ogłoszenia wyników konkur­su „Chwała Bohaterom – Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłod­szych” został prze­sunię­ty na czwartek 9 lutego. Kibice Lecha mają okazję wybrać pracę, która otrzy­ma wyróżnie­nie pub­licznoś­ci w głosowa­niu, które odby­wa się na pro­filu Wiary Lecha na por­talu Face­book. Swo­je głosy moż­na odd­awać do środy do godz. 23:59.

W konkur­sie udzi­ał wziąć mogły dzieci w wieku 7–12 lat, a zadaniem było przy­go­towanie pra­cy plas­ty­cznej na tem­at związany z Pow­staniem Wielkopol­skim. Wyróżnione prace zna­j­du­ją się pod poniższym linkiem, a głos odd­ać moż­na klika­jąc “lubię to” pod wybraną przez nas pracą.

Prezen­tu­je­my prace konkur­su dziecięcego „Chwała bohaterom – Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłod­szych”, które wal­czą o Nagrodę Publiczności.Zapraszamy do ich oceny. 

Pub­liée par Kibice Lecha Poz­nań sur Dimanche 5 févri­er 2012

Przy­pom­i­namy, że prace będzie moż­na oglą­dać w For­cie III, który zna­j­du­je się przy Starym ZOO.

Nagro­da­mi w konkur­sie będą gadże­ty kibi­cowskie, a także książ­ki na tem­at Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Hon­orowy patronat nad konkursem objęli Lech Poz­nań, Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych w Poz­na­niu. Patronat medi­al­ny poza LechNews.pl objęły redakc­je MM Poz­nań oraz MC Radio.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress