Nie Bułgarska 5/7 a 17

Sta­dion Miejs­ki od momen­tu jego pow­sta­nia łączył się nieod­zown­ie z ulicą Buł­garską 5/7. Pod­ję­to jed­nak decyzję o zmi­an­ie numeru lokaliza­cji przy której mieś­cił się sta­dion “Kole­jorza” i od tego momen­tu poprawny adres obiek­tu to Buł­gars­ka 17.

W komu­nika­cie może­my przeczy­tać: “Roz­porządze­niem Zarzą­du Geo­dezji i Katas­tru Miejskiego “Geopoz” nastąpiła zmi­ana numeru porząd­kowego i obec­nie Sta­dion Miejs­ki w Poz­na­niu nosi numer ul. Buł­gars­ka 17. Zmi­ana ta doty­czy adresu wszys­t­kich insty­tucji zlokali­zowanych na obiek­cie, w tym także Wielkopol­skiego Związku Pił­ki Nożnej. Nieak­tu­al­ny jest numer 5/7.”

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress