Obrońca Lecha nie pojedzie na mecz z Hiszpanią

Luis Hen­riquez nie zostanie powołany na mecz reprezen­tacji Panamy i drużyną Mis­trzów Świa­ta, Hisz­panią, który odbędzie się 14 listopa­da w stol­i­cy Panamy. To waż­na infor­ma­c­ja dla tren­era Mar­iusza Ruma­ka, którego Lech kil­ka dni później zagra w prestiżowym meczu z Legią. W przy­pad­ku, gdy­by obroń­ca został powołany na mecz jego wys­tęp był­by bard­zo wąt­pli­wy.

- Panam­czy­cy obiecali nam, że nie będą brali Luisa pod uwagę pod­czas powołań na mecz z Hisz­panią. Wyglą­da na to, że słowa dotrzy­mali. Stupro­cen­towej pewnoś­ci, że nasz gracz nie będzie musi­ał jechać na dru­gi koniec świa­ta nie ma, w panam­skiej drużynie mogą się prze­cież zdarzyć jakieś kon­tuz­je. Wiele wskazu­je jed­nak na to, że Luis będzie się mógł w Poz­na­niu przy­go­towywać do meczu z Legią — przyz­na­je Dar­iusz Motała, kierown­ik zespołu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress