Oficjalnie: Reiss do czerwca w Lechu

Piotr Reiss przedłużył wygasają­cy z końcem grud­nia kon­trakt z klubem. Umowa będzie obow­iązy­wać do czer­w­ca 2o13 roku i będzie to ostat­ni kon­trakt “Rejsi­ka” w jego długiej kari­erze piłkarskiej. — Lechowi się nie odmaw­ia — powiedzi­ał piłkarz po pod­pisa­niu kon­trak­tu.

- Jeśli tren­er i władze klubu uważa­ją, że jestem potrzeb­ny to ja zro­bię wszys­tko, aby ich nie zaw­ieść i spełnić się w nowej roli. Jesienią wprawdzie nie grałem wiele, ale nie odpuś­ciłem żad­nej jed­nos­t­ki treningowej i mam nadzieję, że po przepra­cow­a­niu okre­su przy­go­towaw­czego wios­ną będę miał jeszcze okazję zaprezen­tować się na boisku — mówi Piotr Reiss.

- Piotrek speł­nia w szat­ni bard­zo ważną rolę. Jest wzorem dla młodych piłkarzy, których w moim zes­pole nie braku­je. Dlat­ego chci­ałem, aby był blisko drużyny do koń­ca roz­gry­wek — tłu­maczy tren­er Kole­jorza.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress