Oświadczenie Zarządu Wiary Lecha

Przed­staw­iamy Oświad­cze­nie Zarzą­du Sto­warzyszenia Wiara Lecha.

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha w imie­niu kibiców Lecha Poz­nań oświad­cza, że dołoży wszel­kich możli­wych starań, by mecz pomiędzy Legią Warsza­wa i Lechem Poz­nań odby­wał się w jak najlep­szej atmos­ferze z zachowaniem wszel­kich zasad bez­pieczeńst­wa na try­bunach sta­dionu przy uli­cy Łazienkowskiej.

W tym, jakże ważnym dla obu drużyn spotka­niu, chce­my — jako kibice Lecha Poz­nań — stać się jego dwu­nastym zawod­nikiem, który swo­ją obec­noś­cią i dopingiem może przechylić sza­lę zwycięst­wa na korzyść Kole­jorza. Wierzymy, że obec­ność kibiców z Wielkopol­s­ki na tym meczu przy­czyni się do stworzenia atmos­fery piłkarskiego święta.

Zarząd Sto­warzyszenia
WIARA LECHA

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress