Oświadczenie Zarządu Wiary Lecha

Po zakończe­niu mecz finałowego między Lechem, a Legią na sta­dion­ie doszło do zamieszek z udzi­ałem kibiców obu zespołów. Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” wydało oświad­cze­nie, w którym komen­tu­je zajścia.

 

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha prag­nie jed­noz­nacznie odciąć się od zdarzeń, które miały miejsce na Sta­dion­ie im. Zdzisława Krzyszkowia­ka w Byd­goszczy po zakończe­niu finałowego spotka­nia Pucharu Pol­s­ki pomiędzy Lechem Poz­nań i Legią Warszawa.

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, od wielu lat prowadzi dzi­ała­nia mające na celu zbu­dowa­nia pozy­ty­wnego wiz­erunku kibi­ca pił­ki nożnej. Nieste­ty, to spotkanie pokaza­ło, że do osiąg­nię­cia założonego przez Wiarę Lecha celu jeszcze dużo pra­cy. Wiara Lecha będzie nadal starać się edukować kibiców i pro­mować określone zasady wyjaz­dowe, by do podob­nych wydarzeń nie dochodziło.

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, pomi­mo tego, że nie było ani orga­ni­za­torem wyjaz­du, ani dys­try­b­u­torem biletów na mecz finału Pucharu Pol­s­ki przeprowadzi zbiórkę pieniędzy — podob­nie jak po fecie mis­tr­zowskiej — by pokryć straty, które pow­stały na sek­torach zaj­mowanych przez kibiców Lecha Poz­nań na sta­dion­ie w Bydgoszczy.

Zarząd Sto­warzyszenia Wiara Lecha

Numer kon­ta Wiary Lecha: 54 1240 6524 1111 0010 3275 5980 z dopiskiem “PUCHAR POLSKI

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress