Pięć lat temu odszedł Paweł Stencel

Dzisi­aj mija pią­ta roczni­ca śmier­ci Pawła Sten­cla — fotografa, a także pod­pory “Kole­jorz Girls”, które raczą nas swoi­mi pokaza­mi taneczny­mi pod­czas spotkań Lecha Poz­nań przy Buł­garskiej. Paweł zginął w trag­icznym wypad­ku 29 czer­w­ca 2006 roku.

 

Jego zdję­cia ukazy­wały się w wielu gaze­tach m.in. Fak­cie, Gaze­cie Wybor­czej, Głosie Wielkopol­skim czy Przeglądzie Sportowym.  Był także ilus­tra­torem trzech edy­cji Kro­ni­ki Lecha Poz­nań oraz pro­gra­mu mec­zowego “Hej Lech”.

Pół­torej roku po jego śmier­ci klub zor­ga­ni­zował wernisaż z fotografi­a­mi Pawła, które doku­men­towały dzi­ałal­ność grupy tanecznej “Kole­jorz Girls”, nad którą spra­wował on opiekę. Sten­cel fotografował nie tylko mecze i chore­ografia KG, ale także wiele miejs­ca zaj­mowały zdję­cia kibiców, których był autorem.

Paweł Sten­cel — 22 luty 1980 — 29 czer­w­ca 2006

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress