Piłkarze na badaniach

Dru­gi dzień po urlopach piłkarze Lecha Poz­nań spędzili na bada­ni­ach w klin­ice RehaS­port. Jak zwyk­le w jed­nym z pier­wszych dni po prz­er­wie spec­jal­iś­ci sprawdza­ją stan przy­go­towa­nia fizy­cznego zawod­ników przed rozpoczę­ciem okre­su przygotowawczego.

- Przede wszys­tkim badamy siłę i zakres ruchu każdego z piłkarzy. Przez takie ćwiczenia jak przysi­ad, pomp­ka, czy przyk­lęk oce­ni­amy ogólne funkcjonowanie orga­niz­mu, jego podat­ność na kon­tuz­je oraz to, w jaki sposób może on się zachować w różnych sytu­ac­jach boiskowych — tłu­maczy na łamach ofic­jal­nej strony Lecha Poz­nań fizjoter­apeu­ta Rehas­port Rafał Hejna.

Na bada­nia zawod­ni­cy nie mają jed­nak wiele cza­su, bowiem już za nieco pon­ad dwa tygod­nie zagra­ją pier­wszy mecz w europe­js­kich pucharach. Dlat­ego jeszcze w tym tygod­niu rozpoczną zaję­cia z piłkami.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress