01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.23godz.47min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Policja nie wyraziła zgody na rozegranie finału PP

Piłkarze Legii Warsza­wa i Lecha Poz­nań zmierzą się we wtorek w finale Pucharu Pol­s­ki na sta­dion­ie Zaw­iszy im. Zdzisława Krzyszkowia­ka w Byd­goszczy. Mecz odbędzie się pomi­mo negaty­wnej opinii policji.

 

— Jesteśmy przeko­nani, że finał pomiędzy Legią i Lechem będzie równie udany, jak zeszłoroczny finał Pucharu Pol­s­ki w Byd­goszczy. Pod wzglę­dem warunk­ów bez­pieczeńst­wa będzie nawet lep­iej niż przed rok­iem. Dokładamy wysiłków, aby było jak najbez­pieczniej — powiedzi­ał PAP rzecznik prezy­den­ta Byd­goszczy Piotr Kurek.

Nad­komis­arz Maciej Daszkiewicz z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Byd­goszczy poin­for­mował, że negaty­w­na opinia doty­czą­ca bez­pieczeńst­wa na sta­dion­ie była efek­tem rekone­san­su przeprowad­zonego na stadionie.

— Nasze zas­trzeże­nia przede wszys­tkim budz­ił brak pełnej iden­ty­fikacji osób wchodzą­cych na sta­dion, ale jak wiem orga­ni­za­torzy już uwzględ­nili te uwa­gi. Przy jed­nej z bram na sta­dion nie ma kołowrotków, co może spowodować niekon­trolowane wtargnię­cie tłu­mu. Na sta­dion­ie nie ma dostate­cznych zabez­pieczeń przed przemieszaniem się kibiców, brak jest też bram ewakua­cyjnych oraz tzw. rękawów i łamaczy fal. Nie mogliśmy też ocenić skutecznoś­ci płotów rozdziela­ją­cych kibiców, bo miały być mon­towane krótko przed meczem — powiedzi­ał PAP nad­kom. Daszkiewicz.

Władze mias­ta i klubu Zaw­isza zde­cy­dowały się jed­nak na roze­granie meczu. Na sta­dion­ie nad bez­pieczeńst­wem będzie czuwać około 500 ochroniarzy.

Polic­ja, pomi­mo negaty­wnej opinii o bez­pieczeńst­wie na sta­dion­ie, będzie czuwała nad porząd­kiem w mieś­cie. Zaan­gażowanych będzie około 1200 polic­jan­tów z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego, a także z Poz­na­nia, Warsza­wy i Gdańska.

Z infor­ma­cji policji wyni­ka, że z Warsza­wy przy­jadą cztery pocią­gi z kibi­ca­mi Legii, docier­ać będą w odstę­pach 40-min­u­towych. Z Poz­na­nia kibice będą docier­ać autokara­mi i samo­choda­mi osobowy­mi. Orga­ni­za­torzy dla przy­jezd­nych przy­go­towali miejs­ca parkingowe w pobliżu stadionu.

Bramy sta­dionu Zaw­iszy w dniu meczu zostaną otwarte o godz. 15.00, a więc 3,5 godziny przed spotkaniem. Wszys­tko dlat­ego, że jest to mecz dużego ryzy­ka, więc pro­ce­du­ra wejś­cia na sta­dion będzie zde­cy­dowanie dłuższa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.