Polonia nie radzi sobie w tym sezonie

We wtorek piłkarze Lecha Poz­nań zagra­ją mecz 1/8 Pucharu Pol­s­ki prze­ci­wko Polonii Bytom, która wys­tępu­je obec­nie w I lidze. Piłkarze Radosława Nowakowskiego nie radzą sobie jed­nak zbyt dobrze i po pięt­nas­tu spotka­ni­ach zaj­mu­ją pięt­naste miejsce z pięt­nas­toma punk­ta­mi na koncie.

Zawod­ni­cy Polonii Bytom w poprzed­niej fazie roz­gry­wek pokon­ali Puszczę Niepołomice. W reg­u­laminowym cza­sie gry na tabl­i­cy wyników było 1:1, a w rzu­tach karnych lep­si byli Byto­mi­an­ie, którzy wygrali 5:4.

Jed­nak sytu­ac­ja tego zespołu nie jest kom­for­towa. Po spad­ku z Ekstrak­lasy miał on sporo prob­lemów finan­sowych, które przełożyły się na kadrę zespołu. Ta została całkowicie odmieniona i w I lidze wys­tępu­je w zasadzie inny zespół. Naj­jaśniejszą jego postacią jest Jakub Świer­c­zok, który zdobył do tej pory 11 bramek w lidze.

Jego dobra postawa nie przekła­da się na wyni­ki zespołu. Druży­na do tej pory wygrała cztery mecze, trzy zremisowała, a osiem prze­grała. W ostat­niej kole­jce Polo­nia Bytom uległa w Gdyni, miejs­cowej Arce aż 4:0. For­ma tej drużyny jest bard­zo niesta­bil­na i trud­no znaleźć nawet jakąkol­wiek ser­ię dwóch wygranych meczów z rzę­du przez piłkarzy Polonii.

Ostat­ni raz oba zespołu spotkały się ze sobą wbrew pozorom całkiem niedawno i nawet na tym samym obiek­cie. W maju tego roku wal­czą­ca wtedy o utrzy­manie Polo­nia Bytom uległa Lechowi Poz­nań 1:2 po bramkach Wil­ka i Stili­cia. Oba zespoły spotkały się do tej pory 51 razy, z czego 20 wygrał Lech, 13 Polo­nia Bytom, a 17 zakończyło się remiem.

Spotkanie z Lechem będzie dla gospo­darzy bard­zo ważnym meczem i szan­są na przy­pom­nie­nie o sobie kibi­com pol­skiego fut­bolu, bowiem po spad­ku do niższej klasy roz­gry­wkowej i słabych rezul­tat­ach osią­ganych przez tę drużynę, trud­no Polonii o to, aby zaistnieć.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress