Pomóż kibolowi Lecha, wylicytuj unikatowe koszulki

Miło nam poin­for­mować, że w najbliższa niedzielę odbędzie się I halowy turniej chary­taty­wny Sekcji SSL, z którego fun­dusze zostaną przekazane na pomoc dla jed­nego z sym­pa­tyków Lecha. Dzień wcześniej w Pubie Sportowym FORZA Sekc­ja SSL oraz Sto­warzyszenia Wiara Lecha zaprasza­ją na wspól­ną inte­grację środowiska kibi­cowskiego. W planach m.in. licy­tac­ja ciekawych gadżetów.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla kibo­la — Forevera75, który od dłuższego cza­su zma­ga się z prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi. Obec­ni będą mogli wyl­i­cy­tować m.in. unika­tową koszulkę Bar­tosza Bosack­iego z cza­sów jego gry w Lechu, koszul­ki kibi­cowskie z auto­grafa­mi zawod­ników „Kole­jorza” oraz kilku his­to­rycznych pro­por­ców wybranych drużyn sportowych przekazanych na potrze­by aukcji przez drużynę Suchary Suchy Las.

Licy­tację poprowadzi Kli­ma, którego bywal­cy Buł­garskiej mogą kojarzyć z prowadzenia dopin­gu w „Kotle”. Chęt­ni będą mogli także nabyć spec­jal­nie przy­go­towane na tę okazję smy­cze, z których dochód również zostanie przekazany w tym samym celu.

Orga­ni­za­torzy zachę­ca­ją również do udzi­ały w turnieju Pro Evo­lu­tion Soc­cer 2012 na kon­soli PlaySta­tion 3, a zgłoszeń moż­na dokony­wać na forum Wiary Lecha u Lolan­da. Kibice wspól­nie będą mogli również obe­jrzeć spotkanie AC Milan – Juven­tus Turyn.

Początek imprezy w sobotę 25 lutego o godz. 18.

Zaprasza­my wszys­t­kich chętnych!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress