Przegrywać dwoma bramkami i zdobyć punkt? Kiedy to było

W poniedzi­ałkowym meczu piłkarze Lecha Poz­nań powró­cili z dalekiej podróży. Do prz­er­wy prze­gry­wali zde­cy­dowanie 2:0 i mało wskazy­wało na to, że będą potrafili jeszcze w tym spotka­niu coś osiągnąć. Prob­le­my z odra­bi­an­iem strat, jaki mają w tym sezonie Lechi­ci, nie były jed­nak przeszkodą.

Podob­ne zry­wy kibi­com Lecha kojarzyć się mogą z trzylet­nią kadencją w stol­i­cy Wielkopol­s­ki Fran­cisz­ka Smudy. Już w pier­wszym ligowym spotka­niu zawod­ni­cy z Poz­na­nia mimo tego, że prze­gry­wali 0:2 zwyciężyli 3:2. Podob­nych sce­nar­iuszy było sporo.

Wczo­raj podopieczni Mar­iusza Ruma­ka mogli sym­pa­tyków Lecha przypraw­ić o nie lada ból głowy. „Kole­jorz” bowiem podob­ne­go wyczynu w lidze dokon­ał pon­ad pół­to­ra roku temu w spotka­niu z Polonią Warsza­wa w listopadzie 2010 roku, kiedt po 27 min­u­tach prze­gry­wał z “Czarny­mi Koszu­la­mi” 0:2, a ostate­cznie zremisował 2:2.

Ostat­ni raz udało się to uczynić w rewanżowym meczu pół­fi­nałowym Pucharu Pol­s­ki w Biel­sku-Białej, Lechowi udało się także powró­cić z dalekiej podróży i choć prze­grał pier­wsze spotkanie 0:1, w drugim prze­gry­wał już 0:2, udało mu się zdobyć trzy bram­ki i awan­sować do finału Pucharu Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress