Rachunek równa się zero

Po zakońc­zonej wczo­raj rundzie jesi­en­nej, my kibice, może­my mieć mieszane uczu­cia. Z jed­nej strony mało kto spodziewał się, że pomi­mo tylu osła­bi­eni Lech będzie zaj­mował po pięt­nas­tu kole­jkach wysok­ie drugie miejsce. Z drugiej, z tej rundy moż­na było wycis­nąć jeszcze więcej. Nie narzeka­jmy jed­nak, bo było aż nad­to dobrze. Tak przy­na­jm­niej mi się wydaje.

Zarzu­camy Lechowi przede wszys­tkim, że nie wygry­wa tak reg­u­larnie i pewnie przy Buł­garskiej jak robił to w przeszłoś­ci. To, że dzisi­aj nie może­my już powiedzieć o „Kole­jorzu”, że posi­a­da twierdzę, a jest nią jej sta­dion. Jeszcze dwa, trzy lata temu mogliśmy wyliczać mecze bez poraż­ki, bez straty gola. Ter­az to jak­by gdzieś uleciało.

Sytu­ac­ja, z którą się zmierzyliśmy w tej rundzie ma również drugie oblicze. To fan­tasty­cz­na efek­ty­wność drużyny w spotka­ni­ach wyjaz­dowych. Trud­no bowiem mówić o pory­wa­jącej grze, ta częs­to odb­ie­ga od nawet poprawnoś­ci. Lech Poz­nań gra tak jak trze­ba. Zdoby­wa bramkę, nie traci jej, wygry­wa. I w ten sposób zainka­sował już sie­dem razy trzy punk­ty w meczach na tere­nie rywala. Uległ tylko raz.

21 punk­tów. Tyle nie zdobyliśmy na wyjaz­dach w poprzed­nim sezonie. W całym. We wszys­t­kich 15 meczach. To coś pon­ad miarę, czego się nie mogliśmy spodziewać, choć mając na uwadze fakt, że czeka nas jeszcze sie­dem spotkań na wyjeździe i choć wśród nich będzie Chorzów, Zabrze, Szczecin czy Warsza­wa, to ten wynik może­my jeszcze wyśrubować.

Jed­nak gdy­by odwró­cić pro­por­c­je i gdy­by pochwal­ić się taką zdoby­czą punk­tową w spotka­ni­ach u siebie, to również było­by bard­zo dobrze. A śmiem wąt­pić, że kibice byli­by bardziej zad­owoleni. Pojaw­ia się przeko­nanie, że odbiór tej rundy był­by jeszcze lep­szy. I to właśnie te mecze na włas­nym sta­dion­ie powodu­ją, że po jesieni 2012 pozosta­je pewien niedosyt, choć rachunek rów­na się zero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress