Rewolucja, która zjada własne dzieci

Lech Poz­nań zde­cy­dował się przys­tać na propozy­cję wicelid­era chińskiej ligi doty­czącą trans­feru Siergie­ja Kri­w­ca. Białorusin więc nie tylko opuś­cił „Kole­jorza”, ale również osłabił kadrę zespołu. Bo jak inaczej tłu­maczyć fakt, że pozostało w niej jedynie pię­ciu środ­kowych pomocników?

To wydawało­by się całkiem spo­ra licz­ba zawod­ników, jed­nak druży­na prowad­zona przez Mar­iusza Rumak swo­ją grę opiera na trzech środ­kowych pomoc­nikach. Dwóch z nich pełni rolę defen­sy­wnych, nato­mi­ast jeden jest pod­wies­zony pod napast­ni­ka i rozdziela pił­ki do zawod­ni­ka gra­jącego na szpicy oraz dwóch skrzydłowych.

Doty­chczas tę funkcję najczęś­ciej pełnił Semir Stil­ić, ale Boś­ni­ak nie przedłużył wygasającego kon­trak­tu i opuś­cił Lecha. Nat­u­ral­ną kole­jną losu wydawało się, że jego miejsce w składzie zajmie Siergiej Kri­wiec, który w ten sposób grał na Białorusi. Sam miał duże aspirac­je doty­czące tej pozy­cji i po powro­cie po kon­tuzji liczył na to, że w końcu będzie stanow­ił o sile Lecha Poznań.

Tak się jed­nak nie stało, ponieważ zain­tere­sowany angażem piłkarza była jeden z chińs­kich klubów, który dłu­go się nie zas­tanaw­iał i pod­pisał umowę z Lechitą. Latem „Kole­jorza” opuś­cił również Dim­itri­je Injac, kole­jny środ­kowy pomoc­nik. Jego w Lechu ma zastąpić Łukasz Trałka.

W tym momen­cie w kadrze Lecha pozostało jedynie pię­ciu środ­kowych pomoc­ników, a przy­pom­ni­jmy, że trzech z nich, przy obec­nym ustaw­ie­niu zespołu, musi grać w wyjś­ciowym składzie Lecha.  Wśród nich są Łukasz Trał­ka, Rafał Muraws­ki, Mateusz Możdżeń, Szy­mon Drew­ni­ak i Kamil Drygas.

Ten ostat­ni praw­dopodob­nie opuś­ci Lecha Poz­nań i zostanie wypoży­c­zony do Zaw­iszy Byd­goszcz. Z kolei Mateusz Możdżeń przed sezonem zmienił pozy­cję i obec­nie wys­tępu­je na prawej stron­ie obrony. Możli­we jed­nak, że do kadry pier­wszego zespołu włąc­zony zostanie 17-latek Karol Linetty.

Poza wspom­ni­anym wcześniej Łukaszem Trałką do Lecha trafił jeden skrzy­dłowy. Pieniądze z trans­feru Siergie­ja Kri­w­ca mają zostać przez­nac­zone na zakup Sai­diego Ntibazonkizy – kole­jnego skrzy­dłowego. W kadrze Lecha będzie to już ósmy piłkarz, który może wys­tępować na tej pozy­cji. Doty­chczas po bokach pomo­cy gry­wali – Jacek Kiełb (prawa i lewa), Alek­san­dar Tonew (lewa), Ger­go Lovren­ci­cs (prawa), Jakub Wilk (lewa), Vojo Ubi­parip (lewa), Bar­tosz Ślusars­ki (lewa) i Mateusz Możdżeń (prawa)

W obec­nie trwa­ją­cym okienku trans­fer­owym odeszło z Lecha trzech środ­kowych pomoc­ników – Semir Stil­ić, Dim­itri­je Injac i Siergiej Kri­wiec. Nie rzad­ko to właśnie ta trój­ka grała w  wyjś­ciowym składzie Lecha. Przyszedł jeden Idzie świeżość, nowość i rewoluc­ja. Jed­nak czy nie pożre ona swoich włas­nych dzieci?

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.