01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.16min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rok temu trenerem został Mariusz Rumak

rumak mariuszOd roku szkole­niow­cem Lecha Poz­nań jest Mar­iusz Rumak. Dokład­nie 27 lutego 2012 roku objął on stanowisko pier­wszego tren­era „Kole­jorz”. Mało kto przy­puszcza­ł­by, że będzie to tak udany dla tego klubu okres. To dopiero 29 z 75 szkole­niow­ców prowadzą­cych doty­chczas Lecha, które­mu udało się utrzy­mać to stanowisko przez okres dłuższy niż rok.

Wśród kandy­datów na obję­cie stanowisko zna­j­dował się nie tylko Mar­iusz Rumak. W grę wchodz­iły również kandy­datu­ry Michała Pro­bierza i Tomasza Kafarskiego. Ten pier­wszy związał się jed­nak z Wisłą Kraków, a dru­gi kilka­naś­cie dni później związał się z Cra­cov­ią. Wybór padł na opcję najbardziej oszczęd­ną, czyli doty­chcza­sowego II tren­era, a więc Mar­iusza Rumaka.

- Tren­er Mar­iusz Rumak od daw­na przy­go­towywany był przez Zarząd klubu do obję­cia funkcji pier­wszego tren­era. Stąd też od początku sezonu pra­cow­ał z pier­wszą drużyną. Niezad­owala­jące wyni­ki, jakie zespół osiągnął pod wodzą tren­era Bakero, spowodowały, że Zarząd pod­jął decyzję o nom­i­nacji tren­era Ruma­ka. Celem staw­ianym przed nowym szkole­niow­cem jest wprowadzanie więk­szej dyscy­pliny pra­cy i powrót do charak­teru Lecha jaki znamy i chce­my oglą­dać — mogliśmy przeczy­tać w komu­nika­cie opub­likowanym na stron­ie inter­ne­towej klubu.

Początek nie był łatwy. Lech zaled­wie pięć dni później zagrał w Krakowie z Wisłą w lidze, a następ­nie czekał go dwumecz z tą drużyną w ćwierć­fi­nale Pucharu Pol­s­ki. Ligowe spotkanie „Kole­jorz” zremisowała, w Pucharze Pol­s­ki dwukrot­nie prze­grał 0:1 i musi­ał uznać wyżs­zość rywala. W między cza­sie uległ w fatal­nym sty­lu Jagiel­lonii Białys­tok 0:2. Sytu­ac­ja była bard­zo napięta.

Jak zawsze w takich chwilach druży­na mogła liczyć na wspar­cie kibiców, którzy pojaw­ili się na jed­nym z tren­ingów i słyn­nym już „Na Rumaku do Europy” przy­pom­nieli zespołowi o celach staw­ianych przed rozpoczę­ciem rundy wiosen­nej. Udało się go zre­al­i­zować. Od momen­tu poraż­ki z „Jagą” Lech nie prze­grał żad­nego spotka­nia i sezon skończył na czwartym miejs­cu, do koń­ca sezonu licząc się tak naprawdę w walce o tytuł.

Nowy sezon rozpoczął się od pucharowej przy­gody, którą Lech zaczął już na początku sty­cz­nia. Nieste­ty w sierp­niu pożeg­nał się już z Ligą Europy, a co więcej z Pucharem Pol­s­ki po kom­pro­mi­tu­jącej porażce z Olimpią Grudz­iądz, do dzisi­aj rywal­izu­jącej w tych roz­gry­wkach. W lidze jed­nak prowad­zona przez Mar­iusza Ruma­ka druży­na radz­iła sobie dobrze. „Kole­jorz” prze­grał co praw­da cztery mecze z czego trzy na włas­nym boisku, jed­nak radz­ił sobie znakomi­cie na wyjaz­dach, pla­su­jąc się na drugiej pozy­cji w tabeli przed prz­er­wą zimową.

Na inau­gu­rację rundy wiosen­nej Lechi­ci pojechali do Chor­zowa, gdzie rok wcześniej zakończyła się przy­go­da z Lechem Jose Mari Bakero. Ten mecz otworzył przed Mar­iuszem Rumakiem szan­sę prowadzenia drużyny, a blisko rok po tym wydarze­niu „Kole­jorz” wysoko wygrał z tą drużyną aż 4:0.

Przez ten rok Lechi­ci są zde­cy­dowanie najlepiej punk­tu­jącą drużyną w lidze. Gdy­by zsumować wyni­ki osią­gane przez wszys­tkie zespoły wys­tępu­jące w Ekstrak­lasie od 27 lutego 2012 roku, to właśnie ekipa Mar­iusza Ruma­ka może pochwal­ić się najlep­szym wynikiem — 56 punk­tów. O sześć mniej ma Legia Warszawa.

Mar­iusz Rumak na ław­ce tren­er­skiej zasi­adał już 36 razy. Wygrał z tego 20 meczów, 7 zremisował i 9 razy zremisował. Lech pod jego wodzą zdobył 44 bram­ki, stracił 29.

EKSTRAKLASA (27) — 17 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek

LIGA EUROPY (6) — 3 zwycięst­wa, 2 remisy, 1 porażka

PUCHAR POLSKI (3) — 3 porażki

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.