01.02.2023, g. 19:00
PKO BP Ekstraklasa
Miedź Legnica vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.11godz.24min.
14.75 X3.60 21.73 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rok temu trenerem został Mariusz Rumak

rumak mariuszOd roku szkole­niow­cem Lecha Poz­nań jest Mar­iusz Rumak. Dokład­nie 27 lutego 2012 roku objął on stanowisko pier­wszego tren­era „Kole­jorz”. Mało kto przy­puszcza­ł­by, że będzie to tak udany dla tego klubu okres. To dopiero 29 z 75 szkole­niow­ców prowadzą­cych doty­chczas Lecha, które­mu udało się utrzy­mać to stanowisko przez okres dłuższy niż rok.

Wśród kandy­datów na obję­cie stanowisko zna­j­dował się nie tylko Mar­iusz Rumak. W grę wchodz­iły również kandy­datu­ry Michała Pro­bierza i Tomasza Kafarskiego. Ten pier­wszy związał się jed­nak z Wisłą Kraków, a dru­gi kilka­naś­cie dni później związał się z Cra­cov­ią. Wybór padł na opcję najbardziej oszczęd­ną, czyli doty­chcza­sowego II tren­era, a więc Mar­iusza Rumaka.

- Tren­er Mar­iusz Rumak od daw­na przy­go­towywany był przez Zarząd klubu do obję­cia funkcji pier­wszego tren­era. Stąd też od początku sezonu pra­cow­ał z pier­wszą drużyną. Niezad­owala­jące wyni­ki, jakie zespół osiągnął pod wodzą tren­era Bakero, spowodowały, że Zarząd pod­jął decyzję o nom­i­nacji tren­era Ruma­ka. Celem staw­ianym przed nowym szkole­niow­cem jest wprowadzanie więk­szej dyscy­pliny pra­cy i powrót do charak­teru Lecha jaki znamy i chce­my oglą­dać — mogliśmy przeczy­tać w komu­nika­cie opub­likowanym na stron­ie inter­ne­towej klubu.

Początek nie był łatwy. Lech zaled­wie pięć dni później zagrał w Krakowie z Wisłą w lidze, a następ­nie czekał go dwumecz z tą drużyną w ćwierć­fi­nale Pucharu Pol­s­ki. Ligowe spotkanie „Kole­jorz” zremisowała, w Pucharze Pol­s­ki dwukrot­nie prze­grał 0:1 i musi­ał uznać wyżs­zość rywala. W między cza­sie uległ w fatal­nym sty­lu Jagiel­lonii Białys­tok 0:2. Sytu­ac­ja była bard­zo napięta.

Jak zawsze w takich chwilach druży­na mogła liczyć na wspar­cie kibiców, którzy pojaw­ili się na jed­nym z tren­ingów i słyn­nym już „Na Rumaku do Europy” przy­pom­nieli zespołowi o celach staw­ianych przed rozpoczę­ciem rundy wiosen­nej. Udało się go zre­al­i­zować. Od momen­tu poraż­ki z „Jagą” Lech nie prze­grał żad­nego spotka­nia i sezon skończył na czwartym miejs­cu, do koń­ca sezonu licząc się tak naprawdę w walce o tytuł.

Nowy sezon rozpoczął się od pucharowej przy­gody, którą Lech zaczął już na początku sty­cz­nia. Nieste­ty w sierp­niu pożeg­nał się już z Ligą Europy, a co więcej z Pucharem Pol­s­ki po kom­pro­mi­tu­jącej porażce z Olimpią Grudz­iądz, do dzisi­aj rywal­izu­jącej w tych roz­gry­wkach. W lidze jed­nak prowad­zona przez Mar­iusza Ruma­ka druży­na radz­iła sobie dobrze. „Kole­jorz” prze­grał co praw­da cztery mecze z czego trzy na włas­nym boisku, jed­nak radz­ił sobie znakomi­cie na wyjaz­dach, pla­su­jąc się na drugiej pozy­cji w tabeli przed prz­er­wą zimową.

Na inau­gu­rację rundy wiosen­nej Lechi­ci pojechali do Chor­zowa, gdzie rok wcześniej zakończyła się przy­go­da z Lechem Jose Mari Bakero. Ten mecz otworzył przed Mar­iuszem Rumakiem szan­sę prowadzenia drużyny, a blisko rok po tym wydarze­niu „Kole­jorz” wysoko wygrał z tą drużyną aż 4:0.

Przez ten rok Lechi­ci są zde­cy­dowanie najlepiej punk­tu­jącą drużyną w lidze. Gdy­by zsumować wyni­ki osią­gane przez wszys­tkie zespoły wys­tępu­jące w Ekstrak­lasie od 27 lutego 2012 roku, to właśnie ekipa Mar­iusza Ruma­ka może pochwal­ić się najlep­szym wynikiem — 56 punk­tów. O sześć mniej ma Legia Warszawa.

Mar­iusz Rumak na ław­ce tren­er­skiej zasi­adał już 36 razy. Wygrał z tego 20 meczów, 7 zremisował i 9 razy zremisował. Lech pod jego wodzą zdobył 44 bram­ki, stracił 29.

EKSTRAKLASA (27) — 17 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek

LIGA EUROPY (6) — 3 zwycięst­wa, 2 remisy, 1 porażka

PUCHAR POLSKI (3) — 3 porażki

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.