01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.36min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ruch — Lech: Świetny początek “Kolejorza”

ekstraklasaKole­jorz” bard­zo dobrze rozpoczął rundę wiosen­ną. Na inau­gu­rację pokon­ał Ruch Chorzów 4:0. Bram­ki dla podopiecznych Mar­iusza Ruma­ka zdobyli Bar­tosz Ślusars­ki, Marcin Kamińs­ki, Kasper Hamalainen a samobójczą bramkę na swoim kon­cie zapisał Marcin Baszczyńs­ki. Po tym spotka­niu Lech Poz­nań utrzy­mał się na pozy­cji wicelidera.

Goś­cie bard­zo dobrze wes­zli w to spotkanie. Już w 2. Min­u­cie w środ­ku pola piłkę opanował Hamalainen, utrzy­mał się przy niej mimo ataków dwóch rywali i podał do zupełnie niepil­nowanego Ślusarskiego, który w sytu­acji sam na sam zewnętrzną częś­cią stopy uderzył obok bramkarza Ruchu i wyprowadz­ił swo­ją drużynę na prowadzenie.

Szy­bko stra­cona bram­ka zaskoczyła „Niebies­kich”, którzy grali niepewnie i niedokład­nie. Również Lechi­ci nie byli wstanie wyko­rzys­tać zam­roczenia Ruchu i poz­wo­lili podopiecznym Jac­ka Zielińskiego opanować sytu­ację. Czter­nasty zespół Ekstrak­lasy zaczął jed­nak radz­ić sobie coraz lep­iej i zagrażać pod bramką Buri­cia. Swo­je okaz­je mieli po sytu­ac­jach Tymińskiego oraz Sul­te­sa, ale w pier­wszym przy­pad­ku świet­nie inter­we­niował bramkarz Lecha, w drugiej Ceesey.

Wicelid­er Ekstrak­lasy również miał swo­je sytu­acje na pod­wyższe­nie prowadzenia. Dobrą sytu­ację miał Alek­san­dar Tonew, ale również Hamalainen, który otrzy­mał dobre podanie od Ślusarskiego, lecz bard­zo dobrze inter­we­niował Pesković. W końcu jed­nak Lechowi udało się dopiąć swo­jego. Kil­ka chwil przed końcem pier­wszej połowy z rzu­tu rożnego piłkę w pole karne wrzu­cił Hamalainen, tę wybił obroń­ca Ruchu, ale wprost do Kamińskiego, który przyjął piłkę i uderze­niem z pół­wole­ja z bliska pokon­ał bramkarza gospodarzy.

Po prz­er­wie oglą­dal­iśmy zacięte spotkanie. Kibice zgro­madzeni na sta­dion­ie przy Cichej nie oglą­dali jed­nak sytu­acji pod obiema bramka­mi. Dopiero wejś­cie na boisko Teodor­czy­ka oży­wiło spotkanie. Debi­u­tu­ją­cy w Lechu piłkarz prze­jął piłkę po prawej stron­ie boiska, moc­no ją zacen­trował w pole karne, a do włas­nej pił­ki skierował ją Baszczyńs­ki, który niefor­tun­nie inter­we­niował pod włas­ną bramką.

Stra­ta trze­ciego gola odcięła skrzy­dła Ruchowi Chorzów, który nie miał już więk­szych nadziei na zdoby­cie cho­ci­aż jed­nego punk­tu. Z kolei Lechi­ci coraz pewniej radzili sobie na boisku, wymieniali dużą liczbę podań z dala od włas­nej bram­ki. Jeszcze przed końcem spotka­nia Lechi­ci pod­wyższyli prowadze­nie. W środ­ku pola piłkę prze­jął Możdżeń, zagrał do Teodor­czy­ka, który naty­ch­mi­ast odd­ał fut­bolówkę do Hamalaine­na, który kom­plet­nie niepil­nowany uderzył w okienko, nie dając szans na inter­wencję Peskovi­cowi i ustal­ił wynik spotka­nia na 4:0.

Jed­nak wbrew pozorom to nie było łatwe spotkanie dla podopiecznych Mar­iusza Ruma­ka. Spotkanie obfi­towało w walkę, a piłkarze Ruchu długi­mi frag­men­ta­mi prze­by­wali utrzymy­wali się przy piłce pod bramką Buri­cia. Lech do cza­su zdoby­cia trze­ciej bram­ki miał momen­ta­mi prob­le­my z pow­strzy­maniem rywali, którzy wymieniali dużą liczbę podań na jego połowie. Był jed­nak wyjątkowo skuteczny i wyko­rzys­tał swo­je sytu­acje na zdoby­cie gola, choć trud­no o nich powiedzieć, że były stuprocentowe.

Zwycięst­wem z Ruchem Chorzów Lechi­ci dość niespodziewanie zbliżyli się do prowadzącej Legii. Ta wczo­raj prze­grała 3:2 z Koroną Kielce, a „Kole­jorz” pokonu­jąc „Niebies­kich” zni­welowali czterop­unk­tową przewagę do tylko jed­nego punktu.

RUCH CHORZÓWLECH POZNAŃ 0:4

BRAMKI: ‘2 Ślusars­ki, ‘45 + 1 Kamińs­ki, 59 Baszczyńs­ki (sam), ‘87 Hamalainen

Żółte kart­ki: Janosz­ka, Kon­czkows­ki, Baszczyńs­ki, Tymińs­ki — Tonew, Wołąkiewicz, Teodorczyk

RUCH: Pesković — Kikut, Baszczyńs­ki, Djok­ić (46. Stawar­czyk), Kon­czkows­ki — Zieńczuk, Tymińs­ki (68. Starzyńs­ki), Lewińs­ki, Janosz­ka (46. Chwastek) — Jankows­ki, Sultes

LECH: Burić — Kędzio­ra, Kamińs­ki, Ceesay, Wołąkiewicz — Trał­ka, Linet­ty (85. Możdżeń), Muraws­ki, Tonew (69. Lovren­ci­cs) — Hamalainen — Ślusars­ki (58. Teodorczyk)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.