Rudnev i Stilić nie odejdą zimą z Lecha

Żaden z kluc­zowym piłkarzy dla „Kole­jorza” nie ode­jdzie zimą z klubu — deklaru­ją władze Lecha. Oznacza to, że do przy­na­jm­niej do koń­ca sezonu w barwach naszego zespołu oglą­dać będziemy Artioma Rud­ne­va i Semi­ra Stilicia.

Najbardziej medi­al­nym tem­atem związanym z Lechem jest obec­nie sprzedaż Artioma Rud­ne­va, który w tym sezonie zach­wyca swo­ją skutecznoś­cią. — Takich piłkarzy dłu­go u siebie nie utrzy­mamy, tak jak nie mogliśmy zatrzy­mać Lewandowskiego. Nade­jdzie czas, gdy będziemy musieli go sprzedać. Wyk­luc­zony jest jego trans­fer zimą, chce­my grać o mis­tr­zost­wo i bić się o Ligę Mis­trzów. Trud­no jed­nak powiedzieć, co stanie się latem — zaz­nacza Jacek Rutkowski.

Lech jed­nak musi wpierw przy­go­tować się na sprzedaż tego piłkarza. Po ode­jś­ciu Lewandowskiego sprowad­zono trzech napast­ników, a z dwoma pożeg­nano się bard­zo szy­bko. - W przy­pad­ku Rud­ne­va byliśmy gotowi pod­pisać kon­trakt już w czer­w­cu, ale nie udało się. Wtedy nie zostaw­iono na nas suchej nit­ki. Tego nie da się zro­bić, jak w fab­ryce lodów­ki, że przy­jedzie stal i robimy. Trwały długie negoc­jac­je zakońc­zone pod­pisaniem kon­trak­tu — przyz­na­je właś­ci­ciel Lecha.

- Musimy zas­tanow­ić się, czy mamy potenc­jał i czy będziemy mieli następcę. Pieniądze fruwa­ją w medi­ach kos­miczne, za chwilę ktoś może zadz­wonić z Machaczkały powie 20 mln euro i media napiszą. Rud­ne­va obser­wowal­iśmy 6 miesię­cy, albo nawet dłużej, ale koń­cowe negoc­jac­je były bard­zo trudne. Musieliśmy sprawdz­ić przez FIFĘ, kto jest jego pryn­cy­pałem. To wszys­tko się wtedy przedłużyło, a Rud­nev powinien trafić do nas wcześniej – tłu­maczy Andrzej Kadziński.

Kibice zas­tanaw­ia­ją się także, jak potoczy się sprawa Semi­ra Stili­cia. – Powiem coś przewrot­nego. Semir latem doskonale wiedzi­ał, że jak będzie ofer­ta, to może w każdej chwili ode­jść. Ter­az jest potrzeb­ny drużynie i o tym doskonale wie - pod­kreśla Andrzej Kadz­ińs­ki. - Czekamy na wynik dwumeczu Boś­nia – Por­tu­galia, jeśli Boś­nia wygra, to czeka­ją go ciężkie roz­mowy z nami – doda­je Jacek Rutkowski.

Po zmi­anach we władzach klubu w komite­cie trans­fer­owym pozostanie nowy członek rady nad­zor­czej Lecha, czyli Andrzej Kadz­ińs­ki. – Ma ogromne doświad­cze­nie w tej spraw­ie. Uczest­niczył w bard­zo dobrych negoc­jac­jach przy trans­ferze Rober­ta Lewandowskiego, za którego Niem­cy ofer­owali 2,5 mln euro, a ostate­cznie udało nam się zaro­bić 4,7 mln euro.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress