Rudnev w Porto?

Artiom Rud­nev znalazł się na celown­iku FC Por­to — poda­ją zgod­nie por­tu­gal­skie i fran­cuskie media. Napast­nik “Kole­jorza” miał zastąpić Hulk, który zimą ma prze­nieść się z Mis­trza Por­tu­galii do Chelsea Lon­dyn. Łotysz wyce­ni­any jest na 9–12 mln euro i w opinii Por­tu­gal­czyków ta kwo­ta może stanąć na przeszkodzie w trans­ferze napast­ni­ka Lecha na zachód.

Rud­nev ma ważny kon­trakt do czer­w­cu 2014 roku, więc Lech nie musi za wszelką cenę sprzedawać swo­jego najskuteczniejszego zawod­ni­ka. Klub z Buł­garskiej ma jed­nak także pewną dzi­urę w budże­cie i to ona może być czyn­nikiem decy­du­ją­cym w kwestii ewen­tu­al­nej zgody na trans­fer Łotysza.

Ten do tej pory w Lechu zagrał 53 spotka­nia, w których zdobył 35 bramek i razem z Her­nanem Rengi­fo jest najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w his­torii klubu. Do pobi­cia reko­r­du i zosta­nia samodziel­nym lid­erem tej statysty­ki wystar­czy napast­nikowi Lecha jed­na bram­ka. Tych w obec­nym sezonie zdobył 15, z czego 14 w roz­gry­wkach ligowych, a jed­ną w Pucharze Polski.

Władze klubu z Buł­garskiej zapowiada­ją, że niechęt­nie sprzedadzą Rud­ne­va do innego klubu. Już od blisko roku speku­lu­je się na tem­at trans­feru tego zawod­ni­ka, który bard­zo dobrze zastąpił w Poz­na­niu Rober­ta Lewandowskiego. Do tej pory jed­nak żaden z klubów poza obserwacją piłkarza nie zde­cy­dował się na złoże­nie ofer­ty. Jak w przy­pad­ku otrzy­ma­nia jed­nej z nich zachowa się klub?

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress