Rumak: Chcemy narzucić Lechii swój styl

rumak- Lechia to solid­ny zespół, przy­go­towu­jąc anal­izę ich gry, zauważyłem gro min­ut, w które w ich meczach są pow­tarzalne. To dobre momenty,dlatego najwierniejszym słowem odd­a­ją­cym ich grę jest właśnie solid­ność - mówi przed piątkowym meczem, Mar­iusz Rumak.

- Oni są niebez­pieczni, dlat­ego musimy szczegól­nie uważać. Już w Gdańsku stały­mi frag­meta­mi gry spraw­ili nam sporo prob­lemów. Musiy ich jutro zdomi­nować, kon­cen­tru­je­my się na sobie, swo­jej grze i tym, jak narzu­cić styl Lecha nasze­mu rywalowi — tłu­maczy szkole­niowiec.

- Mam nadzieję, że Lechia, tak jak my, lubi grać piłką i zagramy jutro fajny mecz dla kibiców. Jeśli się ustaw­ią z tyłu jak Polo­nia, to oznacza, że gra­ją dla wyniku. My w piłkę gramy dla kibiców i chce­my dla nich zagrać fajny mecz — pod­kres­la tren­er.

- Brak wyników u siebie, to nie nasz najwięk­szy prob­lem. Naszym prob­le­mem w walce o tytuł jest to, że dobrze gra Legia. Musimy grać jeszcze lep­iej. Wyda­je mi się, że w tym sezonie będzie trze­ba zdobyć więcej, niż 60 punk­tów, aby zdobyć mis­tr­zost­wo. Musimy stworzyć taki sposób grana, który poz­woli nam na zdoby­wanie więk­szej licz­by punk­tów, niż ter­az. Chce­my słyszeć, że Lech zdoby­wa punk­ty i wygry­wa mecze, bo gra swo­ją, efek­towną i miłą dla oka piłkę — przyz­na­je Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress