11.02.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Wisła Płock vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.7godz.27min.
13.80 X3.50 21.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Klasyk nie tylko z nazwy

rumaku mar- Lech zawsze musi grać o najwyższe cele. Jeśli ktoś pracu­je w Poz­na­niu, to jego celem jest mis­tr­zost­wo. Dopiero sport i życie pokazu­ją jak ukła­da się ta rywal­iza­c­ja. W Białym­stoku moi zawod­ni­cy za szy­bko się cofnęli i zaczęli bronić wyniku. Być może w głowach siedzi, to że mamy 1:0 i trze­ba to dowieść. My musimy grać do koń­ca i już o tym roz­maw­ial­iśmy, bo powin­niśmy szukać drugiego gola — mówi Mar­iusz Rumak.

- Ostat­nie 20–25 min­ut w Białym­stoku nie było dobre, cho­ci­aż początek po prz­er­wie był w porząd­ku. Pier­wsze wraże­nie jest takie, że to kwes­t­ia przy­go­towa­nia fizy­cznego. Z Lubinem, bo to nasz poprzed­ni meczu u siebie, a tutaj mamy szczegółowe anal­izy, prze­biegliśmy więcej, niż zespoły w pół­fi­nale Ligi Mis­trzów. To nie prob­lem przy­go­towa­nia, a odpowied­niej gry w piłkę i nie gubi­enia jej w momen­cie prze­jś­cia do ataku. Na to trze­ba zwró­cić uwagę — zaz­nacza trener.

- Wisła ma bard­zo dobrych zawod­ników, którzy są wstanie zagrać tak jak Jagiel­lonia. My jed­nak musimy na boisku robić swo­je. Jeśli potrafimy grać przez godz­inę dobrze, to dlaczego przez ostat­nie 30 min­ut nie potrafil­iśmy? Wyda­je mi się, że jeśli zagramy swo­je, to nie Wisła nas zdomin­u­je, a my Wisłę — pod­kreśla szkoleniowiec.

- To klasyk nie tylko z nazwy. Wisła dys­ponu­je dobrą kadrą i nawet, jeśli nie punk­tu­ją w tym sezonie tak jak powin­ni, to patrząc na zawod­ników w tym zes­pole, sądzę, że na dobrym sta­dion­ie przy dużej pub­licznoś­ci stać ich na zagranie dobrego meczu. Moim zdaniem to będzie klasyk nie tylko z nazwy, ale i na boisku — twierdzi Rumak.

- W naszym wypad­ku nie trze­ba pod­kreślać atmos­fery w walce o mis­tr­zost­wie. My musimy kon­cen­trować się na gra­niu, a nie osią­ga­niu wyników. Nie może­my myśleć o mis­tr­zost­wie i stracić, na jakoś­ci, bo taka stra­ta odbi­je się na rezul­tat­ach. Dlat­ego myślimy tylko o meczu, który nas czeka, a nie tym, co może­my w dłuższej per­spek­ty­wie zdobyć — zauważa opiekun Lecha.

- Ist­nieją dwa sposobu budowa­nia zespołu. Jeden pole­ga na sprowadze­niu armii doświad­c­zonych zawod­ników, tak jak Wisła. Oni mają cel do zre­al­i­zowa­nia, a nim było wejś­cie do Ligi Mis­trzów. Im się nie udało i zbier­a­ją pokłosie tego wydarzenia. Zabrakło im sied­miu min­ut. Kiedyś jeden z tren­erów powiedzi­ał, że jeśli klub nie ma młodzieży, to nie ist­nieje. My chce­my budować zespół krok po kroku, tak żeby wciąż z nim byli zawod­ni­cy, którzy są głod­ni sukce­su i chcą go osiągnąć. Nie chce mówić, że wybór Wisły był błęd­ny. On miał przynieść Ligę Mis­trzów i nie udało się — anal­izu­je sytu­ację jutrze­jszego rywala tren­er „Kole­jorza”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.