Rumak: Mam nadzieje, że Gergo się wkomponuje

- Ger­go jest zawod­nikiem szy­bkim i prze­bo­jowym, dobre gra obiema noga­mi. Ujął mnie nie tylko umiejęt­noś­ci­a­mi piłkarski­mi, ale również charak­terem. To piłkarz pewny siebie, pod­czas roz­mowy patrzy w oczy — kom­ple­men­tował swo­jego nowego zawod­ni­ka Mar­iusz Rumak.

Tren­er Lecha był pod wraże­niem roz­wo­ju tego zawod­ni­ka i jego roz­wo­ju w ostat­nim cza­sie. — Mam nadzieje, że wkom­ponu­je się w ten zespół. Liga węgier­s­ka jest na niższym poziomie, niż pol­s­ka i nie wiado­mo jak zaadop­tu­je się w pol­s­kich warunk­ach, dlat­ego zas­trzegliśmy pra­wo pier­wokupu po rocznym wypoży­cze­niu - przyz­nał opiekun „Kole­jorza”.

Przed­staw­iciele klubu ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki piłkarza obser­wowali już od dłuższego cza­su. - Wielokrot­nie obser­wowali go nasi skau­ci. Ja na żywo widzi­ałem go raz, pole­ci­ałem na mecz po którym z nim roz­maw­iałem — przyz­nał Rumak.

Zad­owole­nia na wypoży­cze­niu do Lecha Poz­nań nie krył Ger­go Lovren­ci­cs. Węgier­s­ki piłkarz pod­kreślił, że chci­ałbym spełnić pokry­wane w nim oceki­wa­nia. — Wierzę, że będę jak Artiom Rud­nev, który trafił tutaj też z Węgi­er — mówił nowy pomocnik.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress