Rumak: Nikt za darmo Śląskowi punktów nie oddał

- Zas­tanaw­iamy się, dlaczego Śląsk nie grał w meczu Pucharu Pol­s­ki w tym tygod­niu. Zespoły, które gra­ją w europe­js­kich pucharach też gra­ją swo­je mecze. Wisła jedzie przez cały kraj na Flotę Świnou­jś­cie. Śląsk nie ma tego meczu, na pewno jest jak­iś powód — przyz­nał przed spotkaniem ze Śląskiem, Mar­iusz Rumak, dru­gi tren­er Lecha Poznań.

Zarówno Lech, jak i Śląsk mają na swoim kon­cie trzy­naś­cie punk­tów i zaj­mu­ją kole­jno drugie i trze­cie miejsce. Czy pozy­c­ja Śląs­ka jest zasłużona?

Tak, jeśli wywal­czyli doty­chczas trzy­naś­cie punk­tów, to zasłuże­nie zna­j­du­ją się na trze­ciej pozy­cji. Nikt za dar­mo im tych punk­tów nie odd­ał. Zdoby­wa­ją punk­ty i bram­ki, są bard­zo groźnym rywalem, bądź, co bądź wicemistrzem Pol­s­ki, który grał w pucharach.

Motorem napę­dowym Śląs­ka w poprzed­nim sezonie był Sebas­t­ian Mila, w tym sezonie jed­nak gra nieco mniej. Czy słusznie jest trak­towany, jako kreator gry Wrocławian?

W tym meczu z Cra­cov­ią szło mu gorzej, on jest po kon­tuzji, więc być może, dlat­ego zagrał tylko 60 min­ut. Wiado­mo, że ten czas do naszego meczu upły­wał na jego korzyść, więc uważam, że będzie do piątkowego spotka­nia lep­iej przy­go­towany, niż do tego ostatniego.

Lech dobrze wspom­i­na mecze przy Oporowskiej. Od powro­tu Śląs­ka do Ekstrak­lasy jeszcze tam nie prze­gral­iśmy. To dobry prog­nos­tyk przed piątkowym meczem?

Statysty­ki nie gra­ją, my jesteśmy w innym miejs­cu, niż pół roku temu, oni również. Ten mecz jest nową kartą i tak na niego należy patrzeć.

W spotka­niu ze Śląskiem zagrało kilku zmi­en­ników, a kluc­zowi zawod­ni­cy nie zagrali, bądź w mniejszym wymi­arze cza­sowym. Te decyz­je podyk­towane były już myśla­mi o meczu ze Śląskiem?

To sys­tem rotacji, widzieliśmy mecz z Wisłą, tam również nie zagrali wszyscy. Ten sys­tem tren­er prefer­u­je od dłuższego cza­su. Ci, którzy we wtorek zagrali mecz spełnili swo­je zadanie w stu pro­cen­tach, zre­al­i­zowali postaw­ione przed nimi zadanie. Cały skład przy­go­towywany jest do mecz ze Śląskiem.

Wiado­mo, już więcej na tem­at stanu zdrowia Rafał Murawskiego. Zma­gał się z chorobą…

Tak jest drob­na infekc­ja, lekarze z tym wal­czą. Myślę, że będzie gotowy do gry w piątek.

Ciekaw­ie wyglą­da rywal­iza­c­ja o miano pier­wszego bramkarza zespołu. Wal­czą o nie Krzysiek Kotorows­ki i Jas­min Burić. Który zagra w piątek?

Rywal­iza­c­ja jest zacię­ta, kto będzie pier­wszym bramkarzem okaże się w piątek na odpraw­ie. Na dzień dzisiejszy w lidze bronił Krzysiek, w Pucharze Pol­s­ki Jaśmin. Uważam, że kar­ty są otwarte.

Któryś z zawod­ników, który zagrał we wtorek swoim wys­tępem przy­bliżył się do wyjś­ciowej jede­nast­ki w kole­jnych meczach?

Ja myślę, że kilku piłkarzy. Kuba Wilk zagrał fajne spotkanie. Ważną rolę ode­grał Kamil Dry­gas, który jest też po kon­tuzji i potrze­bu­je trochę cza­su, aby wejść w grę. Vojo Ubi­parip, który strzelił bramkę. Jego grę moż­na oce­ni­ać różnie, ale strzelił gola, a od tego jest napast­nik. Myślę, że wszyscy nasi zawod­ni­cy spełnili swo­je zadanie.

Podob­nie wyglą­da sytu­ac­ja Bart­ka Ślusarskiego?

Bartek zagrał w jed­nym meczu od początku w lidze, ter­az zagrał z Chro­brym. Każdy z nich, który pojaw­ił się na boisku w Gło­gowie dołożył swo­ją cząstkę, aby pokon­ać ten zespół i wygrać 3:0.

To nie był jed­nak łatwy mecz, jak­by wskazy­wał na to wynik…

Naucz­ka po meczu z Lechią pokaza­ła, że to nie są łatwe mecze. Dla takich małych miejs­cowi, to wielkie wydarze­nie. Chro­bry w 1/16 Pucharu Pol­s­ki był pier­wszy raz w his­torii, więc byli bard­zo skon­cen­trowani i zależało im na tym, aby się pokazać z dobrej strony. Od nas wyma­gało trochę wysiłku, aby wygrać ten mecz.

Fakt, że Śląsk miał dwa dni więcej prz­er­wy będzie miał jakieś znacze­nie w kon­tekś­cie tego spotkania?

Myślę, że tak. Zas­tanaw­iamy się, dlaczego Śląsk nie grał w meczu Pucharu Pol­s­ki w tym tygod­niu. Zespoły, które gra­ją w europe­js­kich pucharach też gra­ją swo­je mecze. Wisła jedzie przez cały kraj na Flotę Świnou­jś­cie. Śląsk nie ma tego meczu, na pewno jest jak­iś powód. To, że miał dwa dni więcej prz­er­wy na pewno będzie miało znacze­nie, lecz wierzy, że nie tak duże, jak może się wydawać.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress