Rumak: Śląsk na każdej pozycji ma swoją jakość

- Nie do koń­ca jesteśmy przy­go­towani do tego, żeby grać otwartą piłkę. Cza­sa­mi trze­ba odd­ać ją rywalowi, tak jak zro­bil­iśmy to z Podbeskidziem. Dzię­ki temu mogliśmy je skutecznie kon­trować - mówi przed meczem ze Śląskiem Wrocław, Mar­iusz Rumak.

- Stałe frag­men­ty gry to na pewno ele­ment, na który trze­ba zwró­cić uwagę. Zdobyli w ten sposób dużo bramek i moż­na powiedzieć, że w ten sposób zdobyli tytuł mis­tr­zows­ki, ponieważ to im bard­zo pomogło. Trud­no trenować pow­strzymy­wanie Śląs­ka w tej kwestii. Może­my zwró­cić na to uwagę, ale ważne będzie zachowanie rywala, a to trud­no przewidzieć - przyz­na­je szkole­niowiec Lecha.

- Zdoby­wamy więcej punk­tów na wyjaz­dach, ale na anal­izę tego przyjdzie czas po zakończe­niu rundy. Ter­az nie potrafię powiedzieć dlaczego tak jest — pod­kreśla tren­er.

- Mila to jeden z najważniejszych zawod­ników Śląs­ka. Najsil­niejszym ich punk­tem jest jed­nak niezmi­en­na kadra, która w przeszłoś­ci zdoby­wała już wysok­ie miejs­ca w lidze. Na każdej pozy­cji mają określoną jakość — uważa Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress